Aktuality

Průmysl 4.0 je obecný pojem, kterým označujeme řadu nově vznikajících technologií, o nichž mnozí věří, že reprezentují čtvrtou průmyslovou revoluci. Tyto nové technologie, založené na datech a analýze, jsou především zaměřeny na vzájemné propojení, automatizaci a „strojové učení“.

Přestože bychom si všichni jistě přáli, aby se studenti brzy vrátili do lavic, jsme rádi, že i po vánočních prázdninách můžeme pokračovat v zápůjčkách systému euroCALC a alespoň trochu tak usnadnit výuku jak studentům, tak i pedagogům. Termín zápůjček pro studenty proto prodlužujeme do 1. března 2021 a těší nás, že je o euroCALC takový zájem.

V létě loňského roku Callida zvítězila ve výběrovém řízení na sdílené datové prostředí (CDE) pro řízení projektů ve společnosti INVIN. Ta se specializuje na komplexní řešení projektů, zejména na project management, cost management, TDI, BOZP, value engineering, construction management a inženýrskou činnost.

Společnost JRD s.r.o. byla založena v roce 2003. Jako první developer v České republice se tato společnost zaměřila na výstavbu nízkoenergetických a pasivních bytových domů a v současné době je na tomto trhu lídrem. O kvalitě projektů „zdravého bydlení“ svědčí řada ocenění, které stavby získaly v mnoha renomovaných soutěžích.

Vzhledem k současné situaci související s koronavirovou epidemií stále více společností i jedinců využívá on-line spolupráci a možnost práce z domova. Společnost Callida vychází vstříc tomuto trendu i požadavkům trhu a připravila ve spolupráci s profesionálním rozpočtářem videokurz Rozpočtování staveb.

Asite s potěšením oznamuje, že společnost Callida, poskytovatel řešení pro řízení stavebních projektů, se připojuje k partnerské síti Asite, aby podpořila prodej platformy Asite na evropském trhu. Společnost Callida bude působit jako výhradní prodejce pro Českou republiku, Slovensko, Polsko a Slovinsko, a bude pomáhat firmám ve stavebnictví zefektivnit organizaci a koordinaci projektů.

Společnost Callida jako poskytovatel řešení pro řízení stavebních projektů pomůže s expanzí Asite na trhy České republiky, Polska, Slovinska a Slovenska

Vzhledem k velkému zájmu ze strany studentů o bezplatné zapůjčení programu euroCALC bude Callida zápůjčky dle situace prodlužovat.

Způsob, jakým jsou v současnosti sdílena data a informace o projektu během celého životního cyklu zakázky, je naprosto nevyhovující a je to jedna ze zásadních výzev při digitalizaci stavebnictví.

Když jsme v roce 2018 vyhráli výběrové řízení na dodavatele rozpočtovacího softwaru, které vyhlásila společnost E.ON, zavládlo u nás ve firmě všeobecné nadšení. Ale také určité očekávání, zda-li jsme schopni takovou velkou zakázku zvládnout. Nyní lze bez obav říct, že projekt E.ON jsme zvládli na jedničku a nemyslíme si to jen my. Nadmíru spokojený je i náš klient.

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas
Chyba v ověření