Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými společností Callida, s.r.o. (dále jen "Callida"). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Všeobecná pravidla

Callida plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují. Údaje jsou archivovány po dobu 1 měsíce a poté jsou likvidovány. Callida neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím emailu nebo při použití webových formulářů, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek Callida, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a Callida ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Při zpracování osobních údajů Callida dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů

Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.

Když prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek Callida, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.

Callida nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích. Cookies jsou používány jen v rámci dočasného spojení.

 

Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Callida, s.r.o. se sídlem Soběslavská 32, 130 00, Praha 3, IČ: 65415183, firma je vedena v OR u MS v Praze, spisová značka odd. C, vložka 45026 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • doručovací adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • fotografický záznam – v případě školení
 • video záznam – v případě školení
 • audio záznam – v případě školení
 • DIČ

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem prvního kontaktu, umožnění stažení podkladů-dokumentů a materiálů školení, seminářů, obchodní spolupráce se společností Callida, s.r.o. . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání kontaktu či obchodní spolupráce.

Za správce je zpracováním osobních údajů pověřen: Ing. Jan Macan

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Callida, s.r.o.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru a webových stránek
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době spolek nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,v
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutím svých údajů pomocí webového formuláře, či přihlášením na školení svobodně a dobrovolně souhlasím se zpracováním osobních údajů dle výše uvedeného a prohlašuji, že jsem plně seznámen s účelem použití mých osobních údajů.

 

Změny

V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.

Google Analytics

Tyto internetové stránky používají Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookies o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google ani Callida nebudou spojovat Vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete moci prohlížet tyto internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů Google Analytics lze nalézt na Zásady ochrany osobních údajů Google.

Soubory cookie

Na webu používáme soubory cookies, abychom tak zajistili vysokou funkčnost stránek. Soubory cookies jsou malé textové soubory umístěné serverem webové stránky na pevném disku. Umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Používají se například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně Vašich dat. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubory cookies při následujících návštěvách připomenou webu specifické informace o Vašich preferencích. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si již přizpůsobili.

Soubory cookies můžete odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookies odmítal. Jestliže odmítnete používání cookies na našem webu, budete odkázáni mimo náš web, protože naše stránky nelze bez těchto souborů používat.

Další informace týkající se podmínek použití cookies v rámci služeb společnosti Google najdete na Jak Google využívá soubory cookie.

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas