cde imageRealizovat BIM projekt, respektive jej dobře nastavit, není dozajista jednoduchý počin. A to zejména pokud se jedná o větší projekt (například realizace velké administrativní budovy nebo nemocnice), kde může hrát svou roli nižší zkušenost části projektového týmu nebo nejsou specifikovány požadavky – co je vlastně cílem nebo jaké mají být výsledky.

Jsme přesvědčeni, že z dílčích praktických zkušeností, které máme, můžeme připravit, zásadní podmínky, po jejichž naplnění můžeme tvrdit, že se jedná o skutečný BIM projekt.

Spolupráce na BIM projektu

cde spolupracujici subjektyPokud má projektový tým jednotně připravit či dodat BIM produkt nebo BIM službu, jsou z podstaty BIM metodiky nuceni sjednotit své procesy a odstranit komunikační bariéry. Nebo je alespoň minimalizovat. To nebude zas tak složité, pokud jsou splněny následující předpoklady:

1. Cíle a požadovaná BIM výstupy jsou jasně definovány zadavatelem projektu.

2. Klíčoví členové projektového týmu mají adekvátní znalost BIM, dále schopnosti a nástroje dodat požadované řešení.

3. V rámci projektového týmu existuje ochota otevřené spolupráce a jasná shoda na formě komunikace a výměny informací.

BIM pilotní projekty

cde bublinyPro provádění projektu metodou BIM dnes neexistuje jednoznačný návod nebo učebnice, takže naplnit všechny podmínky ze dne na den zkrátka není možné. Nicméně to nemůže být překážkou pro to, začít s BIM.

Cesta k úspěšnému BIM se dá projít přes menší tzv. pilotní projekty, kde se dají aplikovat vytipované dílčí procesy. Po vyzkoušení a ověření pak přejít k dalším, složitějším zadáním. Tedy metoda „krok za krokem“.

 

 

Flow zadavatele nebo investora pro BIM projekt

Jeho postup lze shrnout do tří oblastí, které musí po definování cílů nebo rozsahu projektu naplnit. Jedná se o oblast Procesů, Technologií a Strategie.

  1. Technologie bývají pro mnoho týmů nejjednodušší. V prvním kroku je nutné označit softwarová řešení, která má projektový tým k dispozici, případně která další by byla vhodná. Následně zjistit jaké jsou možnosti datové výměny mezi jednotlivými nástroji a nastavit prostředí pro výměnu těchto informací, například CDE.
  2. Strategie začíná nastavením standardů BIM modelu. Dále pak zadavatel stanovuje, kdo bude vlastníkem dat (modelů) v různých fázích projektu a za jakých podmínek a jak budou tyto data (modely) předány ke sdílení. Z daných dohod pak nastaví komunikační protokol.
  3. Procesy se na začátku většinou zdají nejsložitější, protože předpokládají největší množství praxe a know-how. V jedné rovině musí zadavatel určit, kdo bude součástí projektového BIM týmu na základě schopností. V druhé rovině je potřeba definovat cílové využití modelu nebo modelů, případně informací v těchto modelech obsažených. Sloučením identifikovaných schopností týmu a cílů využitelnosti modelu vzniká ze strany zadavatele klíčový dokument pro projekt, tedy BIM Execution Plan (BEP).

Demystifikace BIM

czbim logoNaše znalost, jak podpořit zadavatele při zadávání projektu BIM není všeobsahující, a to vzhledem k nízkému počtu skutečných BIM projektů, které se u nás realizovaly. Z dosavadních zkušeností ale víme, že zadavatelé mají často tendenci definovat BIM projekt jako IT záležitost. Což je ostatně jeden z mnoha častých mýtů o BIM.

Proto vznikla při Odborné radě pro BIM Příručka pro investory, jejímž cílem je demystifikovat BIM jako komplikovanou disciplínu a pomoci nasměrovat kroky zadavatelů a investorů k BIM projektu. Zájemci si mohou příručku přečíst zatím v elektronické podobě zde, tištěná verze bude k dispozici v říjnu 2018. Křest je naplánován na BIM DAY v rámci Odborné rady pro BIM.

 

Konzultovat řešení

Nabízíme ucelené řešení pro zadavatele i dodavatele, kteří chtějí metodu BIM začít využívat u svých projektů. Napište nám, rádi se s Vámi spojíme.

Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas

 

Související témata:

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas