Nabízíme Vám
BIM partnerství.

Nabízíme poradenství v oblasti využívání BIM. Spolupracujeme s odborníky, využíváme know-how našich zahraničních partnerů, především jejich znalosti s „best practice“.

V kombinaci s našimi produkty poskytujeme unikátní řešení pro zadavatele i dodavatele, kteří chtějí nebo potřebují začít BIM využívat u svých projektů.

Uvádíme BIM do praxe

Naše řešení je unikátní tím, že spojuje nejen poradenství, ale i jeho reálné provedení v praxi.

Umíme v BIM pracovat

Máme softwarové nástroje, které hrají v metodě BIM důležité role: CDE (Common Data Environment) včetně práce s 3D modelem, koordinace související dokumentace, evidence a vypořádání vad a nedodělků apod.

Víme, o čem mluvíme a co děláme

Jsme jedni z prvních členů Odborné rady pro BIM (czBIM.cz) a prostřednictvím této organizace se snažíme uvádět u nás metodu BIM v život.

Spolupracujeme s těmi nejlepšími

Pro BIM projekty nabízíme Viewpoint For Projects s integrovaným BIM modulem prověřeným pro řízení projektů na úrovni Level2. Pro tento produkt poskytujeme plnou podporu při nastavení a zaškolení projektového týmu.

Více o BIM

Co všechno Vám přinese školení BIM:

Účelem vstupní rozvahy je Vás detailně informovat o reálných možnostech využití metody BIM. Společně nadefinujeme části BIM, které můžete využít ve všech fázích konkrétního projektu. Určíme možnosti použití jednotlivých metodik, nástrojů a postupů, nastavíme jejich efektivní využívání a zásadní podmínky spolupráce tak, aby byly projekty připravené a realizované za pomoci BIM co nejefektivnější.

Vstupní rozvaha obsahuje:

icon prehled

Úvodní konzultaci včetně hrubé analýzy konkrétního projektu

icon evidence

Shrnutí všech poznatků do přehledného schématu

icon fakturace

Vypracování závěrečné zprávy vstupního konceptu BIM

Úvodní konzultaci zahájíme krátkým přehledem současných možností využití metody BIM na projektech v České Republice. Dále se seznámíme s Vašimi představami a očekáváními spojenými s metodou BIM, a to jak obecně, tak i pro konkrétní zamýšlený projekt. Takovému projektu říkejme „pilotní“. Jen díky tomu, že si na vlastní kůži s naší podporou vyzkoušíte BIM, zjistíte jeho reálné přínosy, o kterých je dnes slyšet pouze v obecné rovině.

V dalším kroku vstupní rozvahy navrhneme další postup pro úspěšnou implementaci BIM včetně návrhu konkrétních kroků a dalších nezbytných potřeb. A to počínaje lidskými zdroji, přes know-how až po technologické vybavení. Součástí této fáze je i specifikace oblastí, kde lze očekávat rizika či případné náklady. Zároveň definujeme, jaké konkrétní přínosy lze očekávat při použití metody BIM právě u Vašeho projektu. Součástí rozvahy je i nabídka služeb, podpory a případných produktů nutných pro úspěšné nasazení BIM na danou stavební zakázku.

Cílem všech kroků je úspěšná realizace konkrétního projektu metodou BIM se znalostí současného stavu a stávajících možností. Dále definovat a připravit další konkrétní aktivity pro případnou realizaci. Získáte jasný přehled o tom, co bude BIM ve vašem případě znamenat. Na základě nabytých poznatků ze vstupní rozvahy se tedy dokážete efektivně rozhodnout, v jaké podobě chcete na vybraném pilotním projektu realizovat metodu BIM.

Na základě hrubé vstupní rozvahy v úvodu implementace doplníme aktuální informace k vašemu pilotnímu projektu. Tak dostaneme podrobné zadání pro další agendy implementace BIM. Budou nás zajímat detailní parametry projektu, definice konkrétních cílů a očekávání, vstupů a výstupů, časový harmonogram i personální obsazení projektu.
A to zejména:

icon camera

Obsazení pozice BIM manažera

icon camera

Nastavení CDE a komunikačních procesů

icon camera

Vypracování dokumentů BEP a EIR.

Výsledkem budou námi vypracované podklady pro zadání konkrétních fází projektu z pohledu BIM. Nebudete se muset obávat neurčitého výsledku tak, jako tomu často je při zadávání BIM dnes.

Mít potřebné zadávací podklady pro BIM ještě neznamená, že budete skutečně využívat veškerý potenciál tohoto progresivního řešení. Proto Vám nabízíme možnost koordinace implementace efektivního nasazení BIM pro jednotlivé etapy projektu – tedy ve fázi přípravy projektu, jeho realizace a případně i během dokončení. Naší úlohou pak je nebo může být aktivní podpora Vašeho BIM manažera, nebo po dohodě přímo outsourcing této klíčové pozice.

Na základě zjištěných znalostí BIM vyspělosti a připravenosti jednotlivých partnerů projektového týmu navrhneme a připravíme potřebná školení a zajistíme podporu činností spojených s BIM:

icon camera

Přípravná fáze
Zpracování jednotlivých stupňů výkresové dokumentace.

icon camera

Realizační fáze
Zpracování nabídky na základě BIM modelu, proces změnových řízení během výstavby, řízení projektu jak na straně investora, tak na straně zhotovitele, převzetí As-Build modelu podle specifikovaného zadání

icon camera

Provozní fáze
Správa majetku a jeho efektivní údržba.

V rámci nastavení CDE vypracujeme plán dodání jednotlivých částí informačního modelu (MIDP). Specifikujeme činnosti zadavatele při kontrole a schválení dodávaných částí informačního modelu včetně související dokumentace od dodavatelského řetězce. Zároveň budeme definovat standardy efektivního využití BIM, jako je způsob modelování, spolupráce v rámci přípravné fáze i realizace, předávání informací a workflow konkrétních úloh.

Teprve nyní budete mít Vy jako investor, projektant nebo zhotovitel záruku skutečně efektivního a plnohodnotného BIM řešení, které přináší užitek všem zúčastněným subjektům.

Pro BIM projekty nabízíme bezpečné a snadno přístupné prostředí pro spolupráci. Je to Viewpoint For Projects s integrovaným BIM modulem prověřeným pro řízení projektů na úrovni Level2. Pro tento produkt poskytujeme plnou podporu při nastavení a zaškolení projektového týmu.

Konzultovat řešení

Nabízíme ucelené řešení pro zadavatele i dodavatele, kteří chtějí metodu BIM začít využívat u svých projektů. Napište nám, rádi se s Vámi spojíme.

Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení

Nabízíme ucelené řešení pro zadavatele i dodavatele, kteří chtějí metodu BIM začít využívat u svých projektů. Napište nám, rádi se s Vámi spojíme.

Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas