Callida
Autor:
Callida
Všechny články >

Pojmy "BIM manažer" nebo " BIM koordinátor" se v posledních letech dostali do slovníku v mnoha firmách a projektech ve stavebnictví. Logicky jde o další krok a adopci metody BIM. Pokud máme vyřešené CO – tedy že existuje dostatečné BIM know-how, musí přijít zákonitě otázka KDO - kdo to všechno zařídí?

BIM potřebuje svého kapitána

Pokud chce zadavatel dosáhnout BIM a nikoli Hollywood BIM (o tom píšu v jiném příspěvku na svém blogu), pak potřebuje do procesu zapojit celý projektový tým, a to včetně vlastního oddělení asset, facility nebo property management. Podobně jako sportovní tým potřebuje svého kapitána, který spoluhráče vede do boje, můžeme BIM koordinátora přirovnat právě k takové pozici kapitána. Nicméně stejně jako jsou ve sportovním mužstvu rozdílné pozice – např. brankář, útočník, libero a další, není úkolem kapitána umět vykonávat všechny pozice. Jeho úkolem je být lídrem a organizátorem týmu.

Co obnáší role BIM koordinátora

BIM koordinátor je především „change manager“, ale v tradičním slova smyslu to není manažerská role. Velká část jeho úkolů spočívá v řízení změn, sledování technologií, lidí a procesů, které podporují takové způsoby práce, aby bylo dosaženo výstupů požadovaných investorem v rámci BIM zadání.

Role BIM koordinátora spočívá v tom, že především u pilotních projektů bude „evangelizovat“ ostatní s tím, jaké přínosy a benefity poskytuje BIM pro celý projektový tým. Bude muset zajistit, že všichni rozumí zadání, komunikační strategii i dohodě o výměně a procesování informací. V průběhu projektu bude stejným způsobem zapojovat nové členy projektového týmu a především, bude vracet zatoulané ovečky zpátky do stáda.

Sdílené datové prostředí je nezbytnost

Koordinátor BIM přispívá k řízení informací prostřednictvím stanovení standardů pro modely, komunikační strategie a procesy spolupráce. Jeho potřeba, nebo řekněme pracovní nástroj, je mít k dispozici pro celý projektový tým prostor pro sdílení informací a komunikaci „Common Data Enviroment“ (CDE), do češtiny překládané jako sdílené datové prostředí. Cílem BIM koordinátora je nastavit a také hlídat, aby veškeré procesy komunikace projektového týmu byly provedené právě v rámci CDE.

Bez BIM koordinátora ani ránu

V mnoha společnostech se role BIM manažera vytvořila v reakci na potřebu zavádění nových technologií. Častým přístupem při obsazení pozice BIM koordinátora je volba někoho z IT specializací, nebo pracovníka s vynikajícím know-how CAD technologií, popř.  někoho, kdo má zkušenosti se stavební praxí. Pro BIM koordinátora nebude v žádném případě na škodu, pokud bude tyto znalosti mít a umět, nicméně v žádném případě nemůže být úzce zaměřený.

To není role pro ty, kteří mají rádi status quo. Efektivní BIM koordinátoři musí být připraveni reagovat na změny, vidět dopady rozhodnutí na průběh projektu. Proto je důležitá maximální podpora a důvěra od vedení společnosti. BIM koordinátor se v žádném případě nesmí stát pro projektový tým nepřítelem.

Koordinace, sdílení nebo jakákoli další spolupráce těchto modelů a lidí, kteří na nich participují v rámci projektu, je rozhodně práce na plný úvazek. BIM koordinátor se okamžitě stává klíčovou postavou celého procesu. Není možné připustit, aby tuto pozici zastával někdo jako  vedlejší činnost ke své hlavní pracovní náplni. Ze zkušeností víme, že tohle je nejrychlejší cesta k selhání projektu.

Co musí BIM koordinátor ovládat

Aby byl BIM projekt úspěšný, je důležitá jeho/její aktivita v následujících úkolech:

  • Hlídá naplňování stanovených cílů investora projektu
  • Ručí za to, že nikdo nepracuje izolovaně pouze v rámci svého zadání
  • Rozděluje role v projektu na základě odpovědnosti, nikoli na základě úkonů
  • Koordinuje celý tým a motivuje jej v předávání a využití dodávaných modelů a informací
  • Nastavuje pravidla pro spolupráci
  • Nastavuje pravidla pro tvorbu a kontrolu výstupů
  • Sestavuje, aktualizuje a implementuje plán realizace BIM (BEP)

A pro ty, kteří chtějí být BIM koordinátory, ještě jedna rada: sledujte dění ve světě! Naučte se motivovat a vést. Na tuto pozici nejsou kurzy, ani certifikáty. Buďte lídrem a nenechte se odradit. Když začnete koordinovat projekt BIM, je to jako začít chodit do posilovny. Přijdete do fitness, zacvičíte si, podíváte se do zrcadla a nic. Přijdete další den, opět odcvičíte co je potřeba, podíváte se do zrcadla a zase nic.  Pouze pokud budete pravidelně cvičit, dostaví se výsledek. Dělejte BIM každý den.

Zdraví vás

Pavel

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas