Callida
Autor:
Callida
Všechny články >

BIM. Skloňuje se ve všech pádech. Má také mnoho definic. Je součástí mnoha prezentací, které se ostatně začínají opakovat. A v mnoha případech se prezentací vine jako červená nit ukázka 3D modelu v různých podobách. Pro toto tvrzení se mi velmi líbí trefné pojmenování „hollywoodský BIM“. Z některých BIM prezentací mívám opravdu pocit, jako kdyby 3D model byl pro přednášející jakýmsi fetišem nebo modlou se schopností vyřídit všechny požadavky, které tato metoda klade na celý projektový tým. Možná, že prapůvod takového vnímání je podvědomý překlad z angličtiny do češtiny slova Project nebo Project team. V angličtině Project team jsou ti, kteří se podílejí na daném projektu. V češtině si představíme tým projektantů, tedy lidi připravující projektovou dokumentaci. V angličtině je to srozumitelnější, protože projektantům se říká Design team. Naopak v češtině Design team je někdo zodpovědný za estetický návrh projektu. Nejspíš právě touto deformací překladu je dnes mnoho lidí přesvědčeno, že BIM se rovná 3D model. V žádném případě nechci snižovat důležitost modelu nebo jeho možnosti. Pro návrh díla a přípravu realizace se stává vynikajícím nástrojem, jak dosáhnout lepších výsledků především v přípravě projektu a rovněž identifikovat kolize, vytvářet analýzy chování stavby v různých podmínkách, provádět změny v projektu přesněji a rychleji. Realizační týmy pak mají možnost se podívat na složité sestavy (např. technologické celky) a lépe naplánovat pracovní postupy. 3D model je tedy bez diskuze silný nástroj pro určité části projektu a pro specializované členy projektového týmu. Jak se tedy do projektu realizovaného metodou BIM mají zapojit ostatní?

Nedávno si někdo stěžoval na velmi slabý zájem ze strany investora o funkční a velmi dobře připravený model. Mohu jen spekulovat proč tomu tak bylo právě v tomto případě, ale vím, že pro investory je 3D model jako Playstation. Máte jej nově a nemůžete se toho nabažit. Postupně však zájem upadá, až to nakonec vezmete, vrátíte do krabice a odnesete do garáže. Se slibem, že se k tomu někdy určitě vrátíte. Pokud tedy pominu specializované týmy pracující s modelem na analýzách, pak ostatní, od investora po sub-dodavatele třeba ve 3. či 4. řádu, se tedy dokáží spokojit se subsetem informací seřazených v databázi v tabulkách. Pro sdílení data v BIM je to formát nazývaný COBie. Použití jednoho formátu jasně ukazuje, jak důležité jsou standardy pro zvýšení efektivity. O kolik složitější by byl náš život, pokud by banky nepoužívaly jednotný formát platebních karet a nebylo možné vybírat peníze z jakéhokoliv bankomatu kdekoliv na světě. Nebo pokud by se výrobci telefonů a operátoři neshodli na technologiích, a Váš telefon by fungoval pouze někde. V takových případech vytváření standardů prokazatelně vede ke zjednodušení a zvýšení efektivity. A protože BIM je o efektivitě, standardizace je nutná, stejně jako potřeba udržet všechna data na jednom místě v rámci sdíleného datového prostředí, z angličnity „Common Data Enviroment“ označované zkratkou CDE.

Cílem přece není, aby někdo dával sám dohromady všechna data a bral na sebe veškerou zodpovědnost. Pomocí auditovaného CDE je v zájmu každého, aby se na projektu nejen podílel, ale aby také sdílené informace byly dodávány transparentním a jednoduchým způsobem. Předchází se tak zdvojování práce a nepřesnostem a tedy následným vícepracím. Což jsou prokazatelně pro mnoho projektů největší nepřátelé dodržování termínů a rozpočtu na konci projektu. Ostatně úspora, nebo omezení plýtvání, je klíčovým benefitem BIM. A proč by měl chtít takovou formu spolupráce investor nebo zadavatel? Protože pro správu budovy potřebuje aktuální a přesná data, dodaná kompetentním projektovým týmem. S jasnou identifikací, kdo a kdy data vyrobil, autorizoval či dodal. Pro klíčového zástupce investora, čili pro jeho BIM koordinátora, je pak sdílené datové prostředí nástroj, jak zadávat požadavky, kontrolovat změny a především sledovat, zda jsou požadované informace dodány v dohodnutém termínu a v adekvátní kvalitě.  Pokud tedy odmyslíme z procesu BIM vytváření a práci s 3D modelem, dostaneme se k faktu, že BIM není nic jiného než jiná forma výměny elektronických dat, předávání a sdílení informací.

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas