for projects spoluprace2Aplikace For Projects je určena pro řízení projektů. Jak si zjednodušit přípravu a realizaci stavební zakázky, se dozvíte v rozhovoru s projektovým manažerem Vavřincem Mrázkem.

První otázka je jasná. K čemu tahle aplikace je?

Obecně lze říci, že For Projects je vhodný pro všechny firmy, které potřebují řídit projekt v čase. Je celkem jedno, jestli se jedná o výstavbu obchodního centra nebo rodinného domku. Protože ve skutečnosti je to hlavně o lidech, kteří dostanou projekt na starosti, tak aby nebyli vláčeni osudem a smýkáni náhodnými událostmi, eventuálně se z toho nezbláznili a mohli v noci klidně spát. V reálu je součástí projektu mnoho nejrůznějších dokumentů (projektová dokumentace, zápisy, BOZP, fotky atp.), které je nezbytné nějakým způsobem organizovat. Když už dokumenty existují, přirozeně vzniká potřeba tyto informace sdílet, předávat nebo komunikovat s ostatními nad jejich obsahem. V neposlední řadě jde i o rozhodování a schvalování, zda-li už podle daného výkresu může konkrétní dělník kopnout do země. Jednak se to dělník musí dozvědět a jednak musí vědět, kam kopnout.

Takže shrnuto a podtrženo: For Projects pomáhá organizovat a řídit koloběh nejrůznějších dokumentů, komunikovat s ostatními a řídit proces předávání informací. A to vše v jednom systému s jasným a přehledným auditem. V tom právě tkví kouzlo For Projects.

Moderní technologie přinášejí mnoho možností, jak projekty řešit. Proč by firmy měly chtít zrovna For Projects?

cde tradicni komunikaceNo právě. „Udělátek“ a „apek“ je mnoho a každý má rád to své. Je to přirozené, každý jsme jiný a každému z nás vyhovuje něco jiného. Nicméně na projektu, který má úspěšně dopadnout a podílí se na něm mnoho dalších lidí, je třeba míru softwarové kreativity přibrzdit. Když se hned v úvodu jednoduše řeknou jasná pravidla, pak debaty končí. Protože tady nejde o software, ale o to, aby na konci stála konkrétní stavba, která má sloužit svému účelu a přinášet užitek.

Hitparádu pro ukládání všech možných souborů vede nesmrtelné „eftýpko“ nebo různá internetová úložiště, která se mnohdy i dublují. Pro komunikaci se používají emaily, které se rozesílají v kopiích raději úplně všem, a do příloh se "napere", co se tam vejde. Ke schvalování se používá rovněž v drtivé většině email, ve kterém se nejdříve popře obsah všech předešlých emailů s tím, že jediné co platí je to, co se právě nyní posílá. Znám i kurioznější případy schvalování, která probíhají různě po chodbách nebo v hospodách. Je celkem přirozené, že míra chybovosti a různého nepochopení je tak poměrně vysoká.

Kde stavební firmy nejčastěji tlačí bota?

Nejčastější bolavé místo je právě nejistota, zda se pracuje s platnou verzí dokumentů. Nedávno jedna firma tendrovala dodavatele podle projektové dokumentace. Až během tendru ale zjistila, že tendruje podle jiné verze dokumentace, než kterou měl u sebe projektant, který ji v nějaký moment uložil kamsi na server. Nakonec se našly tři verze dokumentace a teprve badatelskou činností se dobrali k tomu, která platí a že to není ta, ze které se vycházelo při tendru. Ztráta času, nervů a peněz. Ale podobných míst bychom našli daleko více.

Jak to funguje?

Výhoda systému For Projects spočívá v tom, že vznikl na stavbě a proto pokrývá právě ty nejpalčivější oblasti. Především to, mít aktuální dokumenty stále dostupné. Proto celý For Projects běží v cloudu. Stačí jen internet a pamatovat si své heslo.

Jaké firmy tedy For Projects ocení nejvíc?

Nejčastěji tento systém používají investoři či developeři, projekční firmy a také generální dodavatelé. Není to až tolik o typu firmy jako o tom, jak ekonomicky a organizačně ukočírovat konkrétní projekt a přitom v každém okamžiku vědět, co se děje. A to nejen dnes, ale také se umět podívat do minulosti, kdo, jak a co rozhodl.

Dobře, jsem investor. K čemu mi For Projects bude?

cde spolupracujici subjektyMáte velkou šanci projekt úspěšně uřídit. Pozvete si do For Projects všechny lidi, kteří se na projektu podílejí, ať již jde o „Vaše“ lidi nebo jsou to externisté od generálního projektanta, generálního dodavatele, dodavatelů různých technických celků aj. Podle úrovně oprávnění mají dostupné konkrétní oblasti projektu. Tím, že For Projects nemá limity na množství spolupracujících lidí a nemá to vliv ani na cenu tohoto systému, neexistuje žádný důvod, aby všichni ti, co se na projektu podílejí, nepoužívali jednotné prostředí. Protože jako investor máte neustále přehled, co se děje a můžete včas zasáhnout.

A jak funguje spolupráce mezi firmami?

Situace se mírně zlepšuje, byť máme stále trochu sklony uměle stavět překážky, které pak obtížně zdoláváme. Dobré spolupráci jdou naproti samotní investoři, kteří mnohdy zakomponují požadavek na spolupráci v prostředí For Projects již do smlouvy s dalšími firmami, které to navíc nic nestojí. Druhým momentem je otevřenost přístupu k informacím a vyčlenění skutečně jen velmi citlivých informací do interní zóny projektu. Takže technické řešení je celkem jednoduché.

Často se v souvislosti se stavebními zakázkami skloňuje až skoro magické slovo „Workflow“. Jak je na tom For Projects a Workflow?

for projects workflow schvalovaniWorkflow v podstatě jen odráží věcně dohodnutý pracovní postup, který se jednoduše nastaví do For Projects. Obvykle si v této fázi vystačíme s papírem, tužkou a velmi skromnými výtvarnými schopnostmi. Představte si, že zhotovitel nahraje dokument. Tento dokument ale musí nejdříve schválit projektant, než se podle něj může začít stavět. A zhotovitel se zase musí dozvědět, že je dokument schválený anebo že má podle připomínek provést změny.

To je celé kouzlo Workflow a For Projects je umí elegantně řešit. Ale stále platí pravidla, že čím složitější Workflow se vymyslí, tím hůře funguje a také to, že žádné Workflow nenahradí odborníka nebo rozhodování kompetentní osoby.

A teď k Vám. Jaký je obsah Vaší práce?

Pracuji jako projektový manažer a pomáhám stavebním firmám řídit v prostředí For Projects jejich stavební zakázky. To zahrnuje stanovit bezpečnostní model – zjednodušeně řečeno kdo kam má přístup a co v té oblasti může či nemůže provádět (jen číst, nahrávat dokumenty, mazat, komunikovat, schvalovat aj.). Dále vytvářím složkovou strukturu, která již podporuje spolupráci a odráží proces předávání nebo schvalování informací. Rozhodně důležitým krokem je proškolení uživatelů, jak nahrávat dokumenty, komunikovat anebo provádět hromadné operace. Většina uživatelů vystačí se zhruba deseti funkcemi, které používá stále dokola. Se zákazníkem se pak setkávám podle potřeby v průběhu projektu, protože potřeby a podmínky projektu se v čase obvykle mění.

Kdybych chtěl For Projects používat, co mám udělat?

Klikněte na tlačítko „Konzultovat řešení“ a vyplňte krátký formulář. Potkáme se u Vás nebo nás ve firmě a společně zkusíme dát dohromady koncept, jak by konkrétně Vám mohl systém For Projects pomoci při řízení Vašich stavebních zakázek.

 

Konzultovat řešení

Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas

 

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas