Viewpoint For Projects

Nástroj pro kontrolu dokumentace, projektový management a BIM.

Systém Viewpoint For Projects je výkonný nástroj pro sdílení a distribuci dokumentů vztahujících se k projektu. Výkresy, zápisy, záznamy, modely, fotografie a další informace lze snadno předávat v rámci projektu s libovolným počtem uživatelů.

Informace na 1. místě

Zajistěte přesnou a rychlou distribuci informací vždy konkrétním členům projektového týmu.

Individualita a bezpečnost

Viewpoint For Projects lze nastavit dle potřeb konkrétního projektu a veškeré projektové informace jsou vysoce zabezpečené.

Demo ukázky

Efektivita

Spolupracujte efektivně s celým projektovým týmem. Spravujte a sdílejte dokumenty na jednom snadno přístupném místě.

Co všechno Vám používání For Projects zjednoduší:

icon efektivita

Jedna verze pravdy

Dokumentace k projektu je na snadno přístupném místě. Jednoduché ovládání umožní přístup každému uživateli podle jeho přístupového práva. K dispozici je vždy aktuální verze dokumentace.

icon nolimits

No limits na data

Za pevnou cenu získá projektový tým dostatečně velké úložiště pro jakékoliv dokumenty, diskuze, emaily, úkoly. Prostředí Viewpoint For Projects poroste společně se všemi Vašimi projekty bez omezení.

icon rentabilita

Bezpečnost dat

Prostředí Viewpoint For Projects je zabezpečené dle certifikátu ISO27001. Flexibilní bezpečnostní model umožňuje definovat práva pro každého uživatele nebo skupinu. Budete mít přehled, kdo a kdy s dokumenty pracuje.

icon prehled

Vyhledávání

Informace kdykoliv a kdekoliv k dispozici. Pomocí kritérií si najdete okamžitě dokumenty, výkresy, emaily nebo jiná data, která právě potřebujete.

icon systemova reseni

Drawing management

Unikátní funkce pro práci s výkresovou dokumentací. Výkresy lze prohlížet, graficky komentovat, dotazovat nebo úkolovat změny. Systém pak sám vyznačí grafické rozdíly dvou různých výkresů pro sledování změn.

icon kontrola

Archiv

Po dokončení projektu získáte snadno přístupný a bezpečný archiv s kompletní historií. V systému Viewpoint For Projects jsou data zálohovaná a nelze je mazat. I po mnoha letech rychle najdete potřebné informace.

icon evidence

Osobní schránka

Omezte plýtvání časem neustálým sledováním, co je v projektu nového. Každý uživatel bude mít odfiltrované informace, které se týkají jeho práce. Celý tým tak redukuje zbytečné posílání emailů v kopiích.

icon efektivita

Workflow

Procesy, které se opakují lze automatizovat pomocí předdefinovaných workflow. Zvýší se přesnost a eliminuje se selhání jednotlivce. Systém obsahuje uživatelsky jednoduchý nástroj pro navrhování či editaci workflow.

icon poptavky subdodavatelu

Propojení s emailem

Systém Viewpoint For Projects využívá email jako notifikační prostředek. Navíc dokáže přijímat i uchovávat emaily včetně příloh pro pozdější využití.

icon nolimits

No limits na uživatele

Obchodní model umožňuje pozvat do prostředí libovolný počet uživatelů. Každý z nich může systém používat v češtině nebo v jiné jazykové mutaci.

icon prehled

Audit

Všechny aktivity v prostředí Viewpoint For Projects jsou auditované a neměnné. Jasná pravidla poskytují projektovému týmu prostředí pro transparentní spolupráci a posilují důvěru jednotlivých týmů.

icon systemova reseni

Integrace

Systém lze propojit s dalšími nástroji nebo aplikacemi. Nástroj pro dávkové nahrávání nebo stahování metodou drag&drop a integraci s MS Outlook. K dispozici je i popsané API rozhraní pro integraci se systémy třetích stran.

icon efektivita

Řízení projektu na úrovni
BIM Level 2

Nastavení struktury stromu, sdílení klíčových zadání pro realizaci projektu metodou BIM dle PAS1192. Předávání a sdílení dokumentace pomocí předem nastavených workflow.

icon kontrola

IFC viewer a task manager

Uživatelé mohou prohlížet IFC model pro konzultace, nebo připomínkovat více sloučených modelů. Pomocí grafických poznámek lze rozesílat dotazy nebo zadávat úkoly.

icon nolimits

COBie editor

V prostředí Viewpoint For Projects je možné slučovat COBie data a následně databázi COBie editovat a to bez nutnosti dalších nástrojů. Každý dodavatel tak získá možnost zapsat svoje data do projektu za sebe.

icon fakturace

Archiv BIM databáze

Provozovatel stavebního díla získá na konci projektu kompletní BIM databázi na jednom místě. Ta je snadno přístupná a kdykoliv použitelná pro nejrůznější činnosti spojené s provozem stavby nebo stavebními úpravami v budoucnu.

Konzultovat řešení

Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas

Callida – hrdý partner Viewpoint Construction Software

Viewpoint je poskytovatel inovativních softwarových řešení se zaměřením na stavebnictví s globální působností. Vytváří softwarové nástroje určené ke zvýšení profitability a kontroly projektu, ke snížení rizik a zlepšení spolupráce uvnitř i vně projektových týmů.

Společnost Viewpoint působí na trhu přes 35 let a přináší technologické vylepšení do stavebních projektů. Jejich produkty poskytují maximální možnou míru spolupráce, efektivní sdílení informací a kontrolu nad projektem a dnes je využívá přes 450 000 uživatelů na více než 30 000 projektech po celém světě.

Společnost Callida je hrdým partnerem Viewpoint Construction Software. Kombinujeme know-how a „best practice“ stávajících zákazníků, kteří již využívají produkty Viewpoint s našimi zkušenostmi lokálního trhu. Poskytujeme servis při nastavení produktu a zajišťujeme lokální podporu.

forprojects logo

Názory těch, kteří For Projects používají.

„For Projects je uživatelsky přívětivý. Proto lze jednoduše distribuovat aktuální informaci všem spolupracovníkům.“

Tomáš Čermák
BIM manager
OBERMEYER HELIKA a. s.

„S For Projects dokážeme sdílet data od partnerů v jednom zdroji a transparentně zasílat výkresy a modely.“SteelPro 4, s.r.o.

Rekonstrukci a dostavbu stadionu FC Arsenal provedla firma Sir Robert McAlpine. Do For Projects bylo nahráno přes 50 000 dokumentů.UK, Emirates Stadium

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení

Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas