prejdi na ec4

Přejděte na ČTYŘKU!

Jsme rádi, že dlouhodobě používáte software euroCALC 3 a věříme, že Vám přináší užitek v mnoha směrech. Jistě jste již zaznamenali, že na trhu je jeho nástupce – systém euroCALC 4. Upgradem na vyšší verzi získáte moderní informační systém, který výrazně zjednodušuje a zefektivňuje pracovní procesy v jednotlivých fázích projektu.

Připravili jsme pro Vás přehled, kde Vám jednoduše ve třech krocích popíšeme, proč na euroCALC 4 přejít a jak vše bude probíhat, až se rozhodnete pro upgrade softwaru.

1. PROČ chtít euroCALC 4?

 • Využívejte moderní systém vybudovaný na pevných základech, který má velkou perspektivu a schopnost přizpůsobit se potřebám a požadavkům každého klienta.
 • Jedná se o robustní platformu, kterou chystáme v dalších letech neustále rozvíjet a vylepšovat. (Pro představu euroCALC 3 byl vyvíjen neuvěřitelných 12 let).
 • Jistě oceníte mnohá vylepšení a zajímavé novinky, o kterých jste v předchozí verzi mohli jen snít.
 • euroCALC 4 je bez omezení – jedna sestava poskytuje uživatelům všechny funkce a moduly, které euroCALC 4 obsahuje.
 • A naplno využívejte produkty, které byly v předchozích verzích za příplatek:
  • Importní šablony z excelu, který byl vytvořený jinými oceňovacími systémy.
  • Asistenty pro jednoduchou tvorbu nabídek.
  • Katalog materiálů SCI-Mat.

2. JAK bude přechod probíhat?

 • Společně se zastavíme a zrevidujeme, jakým způsobem systém euroCALC využíváte – provedeme u Vás malou analýzu a revizi tak, aby Vám nová verze mohla být optimálně nastavena pro co nejefektivnější využití.
 • Vytvoříme přímo pro Vás zvýhodněnou individuální cenovou nabídku.

3. CO bude následovat, až si euroCALC 4 objednám?

 • Uzavřeme novou smlouvu týkající se služeb euroCALC.
 • Proběhne instalace a základní nastavení systému pro Vaše první spuštění.
 • Převedeme Vaší datovou základnu do nového systému.
 • Vyškolíme Vás, aby přechod proběhl hladce a bez komplikací.
 • Bezpečně Vás převedeme do vyššího levelu systému euroCALC.
 • Bez časového i softwarového omezení budete moci i nadále pracovat v euroCALCu 3 – můžete se tak vracet ke starším zakázkám, v klidu dořešit rozpracované nabídky či dokončit soupisy odčerpaných prací.

 

Chci euroCALC 4

Budeme Vás kontaktovat a společně domluvíme další postup.

Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas

Chci se dozvědět více na webináři o euroCALC 4

 

TOP novinky v systému euroCALC 4

 • Pohodlnější tvorba nabídek

  1B

  Jednoduché generování nového čísla nabídky

 • Snadnější sčítání položek

  2B

  Součet položek bez filtru nebo kalkulačky

 • Srovnání verzí po ruce

  3

  Možnost porovnání dvou verzí rozpočtu jedním kliknutím

 • Přehlednější zakázky

  4

  Nastavení vlastních příznaků na jakoukoli zakázku

 • Rychlejší rozpočtování

  5B

  Importní šablony pro rychlé nahrání rozpočtu z Excelu

 • Výrazně přehlednější

  Lepší zobrazení

  Zvětšení pracovní plochy pro lepší zobrazení zakázek

 • Uživatelsky přívětivější

  Lepší zobrazení

  Příjemnější práce s rozpočtem bez čekání

 • Intuitivní ovládání

  Lepší zobrazení

  Pohodlné přidávání položek do rozpočtu

 • Úspora času

  Lepší zobrazení

  Rychlejší a jednodušší vyhledávání v programu

Další novinky

 

 • Hromadné kalkulační přecenění a výpočet hmotností ze skladby (Nové)
  V oceňovacích podkladech je nyní možné provést přecenění kalkulačním výpočtem. Cena položky je vypočtena a uložena k položce oceňovacích podkladů se stejnou hodnotou, jako kdyby byla vložena do zakázky. Stejně tak lze provést přepočet hmotností položek na základě jejich skladby. Obě operace fungují pro označené položky.
 • Import IFC (BIM) (Nové)
  Nyní je možné zobrazit obsah IFC souboru (položky a jejich atributy) a vytvořit pravidla, která položky z IFC promění v rozpočet. 
 • Hromadné úpravy skladby v oceňovacích podkladech
  V datové základně je nyní možné hromadně upravovat (přidání, odstranění, záměny) skladbu označených položek.
 • Panel kalkulace 
  Panel kalkulace zobrazuje údaje, ze kterých je položka kalkulována. Je-li například položka kalkulovaná ze skladby, pak panel zobrazuje skladbu položky. Skladbu je možné přímo v panelu upravovat a výsledné úpravy se ihned projeví do ceny. Společně s Panelem cen a sazeb máte hned na očích, jak a z jakých základen vznikla cena položky.
 • Obchodní příležitosti
  Evidenci obchodních příležitostí lze využít ještě před zadáním položkového rozpočtu. Obchodní příležitost je zadaná z karty zakázky a je možné evidovat údaje o investorovi, předpokládané ceně, firmách, které se výběrového řízení účastní atd.
 • Změna fáze 
  Změnu fáze zakázky lze nyní provádět přímo ze seznamu zakázek. Změny fáze se zaznamenávají do protokolu, takže je hned vidět, kdo a kdy změnil fázi.
 • Vlastní panel zástupců uživatele
  Každý uživatel si může zobrazit a vytvořit vlastní panel, kam si přidá nejvíce využívané uzly navigačního stromu a tím si urychlí práci.
 • Hinty u polí
  K poli lze přidat libovolný popisek (hint), kde je možné např. dovysvětlit význam pole.

Mohlo by Vás ještě zajímat:

Zakázky

 • Příznaky
  • Možnost nastavení vlastních příznaků na jakoukoli zakázku
  • V navigačním stromu se zobrazují pouze příznaky, které jsou obsaženy u položek v zakázce
 • Rozpočtové ukazatele
  • Veškeré ukazatele je možné nastavit v jednom formuláři
 • Karta zakázky
  • Slouží jako krycí list zakázky. Ostatní údaje (Definice, Dokumenty, Poznámky apod.) jsou přímo na pásu karet Zakázka
  • Dostupná také ze seznamu zakázek
  • Zobrazení údajů o zakázce a verzi
  • Cenová úroveň na zakázku
  • Rozdělení zakázek na typy: Zakázka, Vzor, Šablona
 • Firmy v zakázce
  • Mohou mít více kontaktních osob
  • Automatické předvyplňování typu firmy podle nastavení, které má u sebe firma v databázi
 • Realizační tým
  • Může sloužit jako seznam osob, které mají oprávnění přistupovat k zakázce
  • Pro sestavení realizačního týmu uvnitř firmy
 • Třídicí kritéria
  • Možnost ke kritériím zadat uživatelská pole
  • Možnost přidat hodnotu kritéria přímo při výběru
  • Možnost zobrazit v navigačním stromě i TK bez položek
 • Definice cen
  • Úplně nové pojetí výpočtu cen a práce s cenou
  • Zrušen index na cenu
 • Dokumenty
  • Neukládají se do databáze, ale pouze se nastaví cesta k souboru
 • Předvolby oceňovacích podkladů
  • Lze nastavit globálně nad všemi zakázkami, stejně jako pro konkrétní zakázku

Položky zakázky

 • Položky zakázky
  • Položka nemusí obsahovat kód
  • Položky se stejným kódem mohou mít rozdílné popisy
  • Popis položky může mít přes tisíc znaků
 • Panel cen a sazeb
  • Nový výpočet cen – indexy jsou na všechny ceny
  • Panel indexů byl přejmenován na Panel cen a sazeb
 • Přidání položek z oceňovacích podkladů
  • Možnost vybrat cenovou úroveň
  • Popis položky může mít přes tisíc znaků
  • Možnost zadat všechna třídicí kritéria
 • Přidat X-položku
  • Existuje pouze jeden formulář na přidání X-položky
  • Generování kódu je v předvolbách uživatele – každý uživatel může mít svůj generátor
  • Pro větší přehled nemá formulář více záložek
 • Přidat rozpočtové ukazatele
  • Přidávání rozpočtovových ukazatelů do zakázky je řešeno pomocí přehledného průvodce
 • Zaměnit položky z oceňovacích podkladů
  • Zobrazení základních informací o zaměňované položce popř. položkách
 • Zkopírovat položky
  • Formulář sjednocen s formulářem Vložit ze schránky
  • Rozdělení výměry procentuálně
 • Výkaz výměr
  • Dočasný zásobník výrazů
 • Cenový poradce
  • Výrazné zjednodušení vzhledu formuláře – vše podstatné lze najít v jedné mřížce
 • Pořadí položek
  • Položka má pouze jedno pořadí položek
 • Vlastnosti položky
  • Přímo z formuláře Vlastnosti položky lze zobrazit formulář Přehled položky
  • Z formuláře odebrány části výkaz výměr, skladba apod.
 • Balíčky
  • Položky v balíčku jsou defacto samostatný rozpočet a lze je zobrazit přes panel kalkulace
 • Vazba mezi položkami
  • Zjednodušené ovládání

Čerpání položek

 • Čerpání položek
  • Lze čerpat označené položky cenou
  • Označené čerpání lze snadno převést do jiného období
  • Změnou stavu je nahrazeno Odemčení/Zamčení období čerpání

Poptávky

 • Poptávky
  • Založení nového kola poptávky má své vlastní tlačítko
  • Stav poptávky – nahrazuje uzavření poptávky
 • Rozeslání poptávky
  • Výběr e-mailové šablony ze zásobníku šablon
  • Hromadný výběr adresátů uchazeče
  • Výrazná úprava formuláře – pouze dva kroky průvodce
 • Přijmutí nabídky
  • Přijmutí z předchozího kola – přidáno do nabídky
  • Samostatná tlačítka pro načtení nabídky ze souboru nebo vytvoření prázdné nabídku (bez cen)
 • Výběr / Zrušení vítěze
  • Ve výběru je možnost aplikace na všechny položky
  • Výběr vítěze také možný z průvodce Přenesení cen do zakázky
 • Přenést ceny do zakázky
  • Lze vybrat, zda přenést všechny položky nebo jen vybrané
  • Možnost výběru vítěze poptávky
  • Rovnou zadat marži
  • Pouze jedna varianta přenosu cen do zakázky

Správa firem

 • Firmy zakázky
  • Nastavení výchozí firmy systému (moje firma)
  • Umožňuje samostatnou evidenci osob (rozšíření možností a přiblížení k CRM systému)

Ostatní

 • Editace pole na vyžádání pomocí Kódu, Popisu a MJ položky zakázky
 • Číselník stavů – možnost nastavení seznamu stavů a jejich využití ke schvalování v jednotlivých agendách
 • Indikace aktivity na pozadí
 • Intervaly lze definovat přímo na katalog
 • Lišta pro rychlý přístup umožňuje oddělení uživatelských nastavení od distribučních
 • Navigační strom je možné sbalit k levé části obrazovky. Po kliknutí na něj se rozbalí a při přechodu na jiný uzel se automaticky zabalí
 • Osobu je možné propojit s uživatelem systému
 • Podpora kódování Unicode
 • Předvolby systému jsou rozděleny na tři úrovně: Systém, Role, Uživatel
 • Přidávání záznamů pomocí průvodců
 • Spuštění kopírování záznamů prostřednictvím průvodce přidání
 • Stručná nápověda ve všech formulářích
 • Tiskové sestavy byly nahrazeny exportními sestavami do excelu a pdf
 • Uživatelské pole je možné zobrazit kdekoliv ve formuláři
 • Ve formulářích, kde je nutné vybrat pouze jeden záznam, jsou využity tzv. radio - označe
 • Ve všech formulářích pro komponentu mřížka je zobrazeno v levém dolním rohu tlačítko Přidat pro rychlejší přidání záznamu
 • Zachování poměru komponent
 • Zobrazení ve formulářích je možné nastavit individuálně pro každou roli

 

 

Co říkají ti, kteří už využívají euroCALC 4?

Kontaktujte nás

Chci euroCALC 4

Budeme Vás kontaktovat a společně domluvíme další postup.

Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas