Stavba (s)právně

aneb jak ušetřit s dobrou smlouvou o dílo

Aktuálně vypsané termíny

Aktuálně není dostupný žádný termín tohoto vzdělávacího kurzu.

Kontaktujte nás na

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Spolupráce se školami je pro nás důležitá

S vysokými a středními školami stavebními spolupracujeme již od roku 1994, kdy jsme odstartovali první ročník soutěže „Rozpočtujeme s Callidou“. Od této doby využívají zainteresované školy při výuce studentů nekomerční verzi našeho systému euroCALC. Studenti se tímto způsobem mohou seznámit s oceňovacím systémem a tím se lépe připravit na své budoucí povolání.

ŠkolaMěsto
ČVUT fakulta stavební Praha
VUT fakulta stavební Brno
Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice
VŠ báňská - technická univerzita Ostrava
Integrovaná střední škola Semily
Obchodní akademie Neveklov
Střední škola stavební Třebíč Třebíč
SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník
Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4
Střední škola technická, Zelený pruh Praha 4
SPŠ stavební Lipník nad Bečvou
Průmyslová střední škola Letohrad Letohrad
SPŠ stavební Hradec Králové
SPŠ stavební České Budějovice
SPŠ stavební Opava
SPŠ stavební Liberec
SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod
SPŠ stavební a Obchodní akademie Kladno
SPŠ strojní a stavební Tábor
Střední škola stavební - HORSTAV Olomouc
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Střední škola stavební Jihlava Jihlava

Rozpočtujeme s Callidou

Soutěž pro střední průmyslové školy a vysoké školy stavební.

Cílem soutěže je příprava studentů na reálné zakázce na jejich budoucí zaměstnání. Znalost systému euroCALC jim jejich práci usnadňuje a současně jim zvyšuje šance na získání perspektivní a zajímavé práce, kde zhodnotí své vědomosti a zkušenosti.

Odborníci z firmy Callida každý rok připravují zadání, které studenti musí v časovém limitu zpracovat, od ocenění kompletního projektu a všech stavebních prací až po konkrétní výstupy. Navrhovaná řešení průběžně konzultují s profesionálními rozpočtáři a studenti tak mají možnost poznávat svůj vybraný obor v praxi.

Historie ročníků

RočníkRokKategorie1. místo2. místo3. místo
24. 2019 Havlíčkův Brod Třebíč České Budějovice
    Praha (ČVUT) Praha (ČVUT) Praha (ČVUT))
23. 2018 České Budějovice Havlíčkův Brod Třebíč
    Praha (ČVUT) Brno (VUT) Praha (ČVUT))
22. 2017 Praha 4 Jihlava Opava
    Praha (ČVUT) Praha (ČVUT) České Budějovice (VŠTE)
21. 2016 České Budějovice Jihlava Opava
    Brno (VUT) Praha (ČVUT) Praha (ČVUT)
20. 2015 Liberec Havlíčkův Brod Hradec Králové
    Praha (ČVUT) Praha (ČVUT) Brno (VUT)
19. 2014 Jihlava Letohrad Třebíč
    Brno (VUT) Praha (ČVUT) Brno (VUT)
18. 2013 Praha 4 Lipník nad Bečvou České Budějovice
    Praha (ČVUT) Praha (ČVUT) Praha (ČVUT)
17. 2012 Třebíč Tábor Olomouc
    Praha (ČVUT) Praha (ČVUT) Praha (ČVUT)
16. 2011 Havlíčkův Brod Třebíč České Budějovice
    Praha (ČVUT) Praha (ČVUT) Praha (ČVUT)
15. 2010 Liberec Letohrad Třebíč
    Praha (ČVUT) Praha (ČVUT) Praha (ČVUT)
14. 2009 Třebíč Plzeň Lipník nad Bečvou
    Praha (ČVUT) Praha (ČVUT) Brno (VUT)
13. 2008 Třebíč Liberec Plzeň
    Praha (ČVUT) Praha (ČVUT) Brno (VUT)
12. 2007 Praha 4 Plzeň Mělník
11. 2006 Plzeň České Budějovice Ostrava
10. 2005 Havlíčkův Brod Letohrad Třebíč
9. 2004 Hradec Králové Ostrava Havířov
8. 2002 Liberec Havířov Praha 1
7. 2001 Mělník Havířov České Budějovice
6. 1999 Plzeň Praha 1 Praha 4
5. 1998 Praha 4 Opava Loket nad Ohří
4. 1997 Praha 4 Plzeň Havířov
3. 1996 Třebíč Opava Liberec
2. 1995 Praha 1 Loket nad Ohří Brno
1. 1994 Liberec Praha 1 Praha 4

Cílem semináře je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit účastníky s právní úpravou smlouvy o dílo, jejímž předmětem je stavba. Seminář Vás provede úskalími smlouvy o dílo ve stavebnictví, seznámí Vás s právy a povinnostmi stran v celém procesu realizace stavby, naučí Vás, jak se vyhnout chybám při uzavírání či změnách smlouvy, jak eliminovat riziko soudních sporů i jak postupovat při řešení problémů, které se v souvislosti se smlouvou o dílo nejčastěji vyskytují. To vše bude doplněno praktickými příklady a ukázkami z aktuální rozhodovací praxe soudů.

Pro koho:

Seminář je prakticky zaměřen a je určen pro neprávníky, kteří se v praxi setkávají se smlouvou o dílo ve stavebnictví, a to zejména na straně zhotovitele.

Obsah semináře:

V rámci semináře se zaměříme na následující oblasti:

  1. Základní přehled právní úpravy – kde je smlouva o dílo upravena, jaké změny přinesl nový občanský zákoník, jaké jsou základní zásady při uzavírání smluv obecně a jaká specifika má smlouva o dílo ve stavebnictví.
  2. Uzavírání smlouvy o dílo – detailnější rozbor jednotlivých náležitostí smlouvy, jak správně vymezit předmět díla a jeho rozsah, jak upravit cenu, jak se vyhnout tomu, aby smlouva byla neplatná, co je dobré do smlouvy zakotvit a čemu se naopak vyhnout.
  3. Provádění díla – jak řešit nejčastější právní problémy vznikající v průběhu realizace díla – změny smlouvy nebo projektu, změny ceny, kontrola provádění díla, nevhodný pokyn, vedení stavebního deníku, prodlení zhotovitele (zpoždění s prováděním díla), prodlení objednatele (neplacení záloh, neposkytnutí součinnosti).
  4. Ukončení a předání díla – kdy je dílo dokončeno, kdy má objednatel povinnost ho převzít a kdy má povinnost zaplatit sjednanou cenu, co by měl obsahovat předávací protokol.
  5. Odpovědnost za vady díla – co je vada díla a co nikoli, jak uplatnit práva z vadného plnění, v jaké lhůtě, co je možné po zhotoviteli požadovat a jak se naopak bránit neoprávněným požadavkům objednatele.

Kdo přednáší:

Mgr. Zdenka Vopěnková, advokátka, spoluautorka komentáře k občanskému zákoníku, doktorandka na katedře občanského práva Právnické fakulty UK. Ve své praxi se specializuje zejména na občanské právo, problematiku SVJ, právní vztahy k nemovitostem, a dále na pracovní úrazy, ublížení na zdraví a náhrady škody.

Kdy a kde:

  • Kdy: 23. 10. 2018 od 9 do 15 hodin
  • Kde: Callida, s.r.o., Kloboučnická 24, Praha 4
  • Cena: 2 900 Kč bez DPH

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas