Stavba (s)právně

aneb jak ušetřit s dobrou smlouvou o dílo

Aktuálně vypsané termíny

Aktuálně není dostupný žádný termín tohoto vzdělávacího kurzu.

Kontaktujte nás na

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cílem semináře je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit účastníky s právní úpravou smlouvy o dílo, jejímž předmětem je stavba. Seminář Vás provede úskalími smlouvy o dílo ve stavebnictví, seznámí Vás s právy a povinnostmi stran v celém procesu realizace stavby, naučí Vás, jak se vyhnout chybám při uzavírání či změnách smlouvy, jak eliminovat riziko soudních sporů i jak postupovat při řešení problémů, které se v souvislosti se smlouvou o dílo nejčastěji vyskytují. To vše bude doplněno praktickými příklady a ukázkami z aktuální rozhodovací praxe soudů.

Pro koho:

Seminář je prakticky zaměřen a je určen pro neprávníky, kteří se v praxi setkávají se smlouvou o dílo ve stavebnictví, a to zejména na straně zhotovitele.

Obsah semináře:

V rámci semináře se zaměříme na následující oblasti:

  1. Základní přehled právní úpravy – kde je smlouva o dílo upravena, jaké změny přinesl nový občanský zákoník, jaké jsou základní zásady při uzavírání smluv obecně a jaká specifika má smlouva o dílo ve stavebnictví.
  2. Uzavírání smlouvy o dílo – detailnější rozbor jednotlivých náležitostí smlouvy, jak správně vymezit předmět díla a jeho rozsah, jak upravit cenu, jak se vyhnout tomu, aby smlouva byla neplatná, co je dobré do smlouvy zakotvit a čemu se naopak vyhnout.
  3. Provádění díla – jak řešit nejčastější právní problémy vznikající v průběhu realizace díla – změny smlouvy nebo projektu, změny ceny, kontrola provádění díla, nevhodný pokyn, vedení stavebního deníku, prodlení zhotovitele (zpoždění s prováděním díla), prodlení objednatele (neplacení záloh, neposkytnutí součinnosti).
  4. Ukončení a předání díla – kdy je dílo dokončeno, kdy má objednatel povinnost ho převzít a kdy má povinnost zaplatit sjednanou cenu, co by měl obsahovat předávací protokol.
  5. Odpovědnost za vady díla – co je vada díla a co nikoli, jak uplatnit práva z vadného plnění, v jaké lhůtě, co je možné po zhotoviteli požadovat a jak se naopak bránit neoprávněným požadavkům objednatele.

Kdo přednáší:

Mgr. Zdenka Vopěnková, advokátka, spoluautorka komentáře k občanskému zákoníku, doktorandka na katedře občanského práva Právnické fakulty UK. Ve své praxi se specializuje zejména na občanské právo, problematiku SVJ, právní vztahy k nemovitostem, a dále na pracovní úrazy, ublížení na zdraví a náhrady škody.

Kdy a kde:

  • Kdy: 23. 10. 2018 od 9 do 15 hodin
  • Kde: Callida, s.r.o., Kloboučnická 24, Praha 4
  • Cena: 2 900 Kč bez DPH

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas