Veřejní zadavatelé

Zjednodušte si posuzování investičních záměrů a zefektivněte plánování, sledování a vyhodnocování stavebních zakázek společně s námi.

Digitalizace procesů pomáhá na Magistrátě města Třince

„Díky systému, který umožňuje přístup k jednotlivým zakázkám, lze vyhledávat pomocí řady kritérií, jako je například městská část, typ stavby, zda šlo o chodník, silnici, stavbu apod.“ Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic Magistrátu města Třince

Od požadavku přes investiční záměr až po hotový projekt

Po celý životní cyklus investiční akce máte veškerá data vždy po ruce a kdykoliv je snadno a rychle dohledáte.

Plán akcí

Okamžitý přehled o tom, v jakém stavu investiční akce jsou a kdy se budou realizovat.

Snadný import výkazu výměr od projektanta s orientačními cenami

Pomocí připravených šablon dokážete jednoduše načíst položkový rozpočet.

Průběžné hlídání prostavěnosti

Návrhy měsíční fakturace dostáváte v jednotné digitální podobě, což přináší výrazné časové úspory a snižuje chybovost.

Vady a nedodělky

Díky přehledné evidenci vad a nedodělků vždy přesně víte, kdo, kdy a kde pořídil záznam, a do kdy má být problém odstraněn.

Přejímky stavby

Pomocí připravených formulářů lze při přejímce zaznamenat soupis nedodělků s termíny jejich odstranění.

Zaznamenávání změn

Během realizace lze průběžně zaznamenávat veškeré vícepráce či méněpráce formou dodatků a zaznamenat tak výslednou realizační cenu.

Plně auditovaný, přehledný a bezpečný archiv

Elektronický archiv plně nahradí hromady šanonů s dokumentací a umožní Vám jednoduše nahlížet do historie projektu včetně fotografií z realizace.

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas

Všem děkujeme za spolupráci

reference ecity loga verejni zadavatele

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas