Developeři a investoři

Realizujte své projekty včas, kvalitně a v rámci rozpočtu

Buďte efektivnější při realizaci svých projektů a eliminujte na minimum činnosti, které stavební zakázce neprospívají a ve výsledku ji prodražují. Zjednodušte spolupráci mezi jednotlivými subjekty podílejících se na projektu a realizujte stavby bez zádrhelů a s přehledem. 

Od investičního záměru až po hotový projekt.

Po celou dobu realizace stavební zakázky máte veškerá data vždy po ruce a kdykoliv je snadno a rychle dohledáte.

Databáze vlastních zkušeností z předchozích realizací

Už ve fázi investičního záměru můžete využít své zkušenosti z předchozích realizací a lépe tak odhadnout první indikativní cenu projektu.

Indikativní cena projektu již ve fázi investičního záměru

Agenda tendrů, porovnání a vyhodnocení nabídek

Lze jednoduše elektronicky poptávat a následně snadno porovnávat nabídky jednotlivých dodavatelů.

Snadný import výkazu výměr od projektanta s orientačními cenami

Pomocí připravených šablon dokážete jednoduše načíst položkový rozpočet nebo jej získat přímo z BIM modelu.

Průběžné hlídání prostavěnosti

Návrhy měsíční fakturace dostáváte v jednotné digitální podobě, což přináší výrazné časové úspory a snižuje chybovost.

Vady a nedodělky

Díky přehledné evidenci vad a nedodělků vždy přesně víte, kdo, kdy a kde pořídil záznam, a do kdy má být problém odstraněn.

Přejímky bytů

Pomocí připravených formulářů lze při přejímce zaznamenat soupis nedodělků s termíny jejich odstranění.

Zaznamenávání změn

Během realizace lze průběžně zaznamenávat veškeré vícepráce či méněpráce formou dodatků a zaznamenat tak výslednou realizační cenu.

Realizace projektu včas, v rámci rozpočtu a v té nejlepší kvalitě

Všechna data jsou uložena přehledně na jednom místě a jsou kdykoli po ruce.

Plně auditovaný, přehledný a bezpečný archiv

Elektronický archiv plně nahradí hromady šanonů s dokumentací a umožní Vám jednoduše nahlížet do historie projektu včetně fotografií z realizace.

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas

Reference

loga developer3b

euroCALC

Systém pro přípravu, realizaci a monitoring zakázek

Asite

CDE řešení a Field Management na jednom místě

BIM Rozpočtování

Intuitivní vytváření výkazů výměr z BIM modelu

SCI-Data

Nejpodrobnější databáze stavebních materiálů na internetu

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas