Tomáš Svoboda
Autor:
Tomáš Svoboda
Všechny články >

Většina stavebních firem si pečlivě hlídá náklady na výrobní režii a zařízení staveniště. To je jistě chvályhodné, protože tyto výdaje se mohou měsíčně vyšplhat až na desítky tisíc korun a u velkých projektů dokonce i o řád výš. Ale leckdy nepatřičná úspora pár tisíc může být kontraproduktivní. Nevíte, o čem mluvím? Tak já vám uvedu jeden příklad.

Řízení stavební zakázky bez stresu a časového skluzu

Představte si, že byste si výrazně ulehčili každodenní řízení stavební zakázky. Zbavili byste se nepříjemného a nepřehledného papírování, které provází každou stavbu. Tím byste významně ušetřili nejen čas, ale i nervy spojené s řešením nejrůznějších chyb, zmatků a nedorozumění. Ty se na stavbě objevují právě v důsledku nepřesností vzniklých při koordinaci práce. A to nejen vaší, ale všech subjektů a partnerů podílejících se na projektu. Existuje ale možnost, jak mít na jednom místě – navíc přístupném odkudkoli a kdykoli přes běžný internetový prohlížeč – neustále aktuální informace například o tom:

  • kolik úkolů je nevyřešených
  • kolik jich je po termínu
  • kolik a jaké konkrétní nedodělky ještě nevyřešil konkrétní subdodavatel
  • či jaké typy závad se nacházejí třeba na jižní straně fasády a které na severní…

Za málo peněz hodně Field View

Přitom stačí tak málo: přiměřený měsíční náklad, který se v rámci výrobní režie rozpustí jak kostka cukru v čaji, a přitom jeho přínos bude neocenitelný. Tím nákladem myslím měsíční nájem tabletové aplikace Field View. Za podobné peníze, jako je pronájem buňkoviště či mobilních toalet, získáte pomocníka, který vám pomůže snadno zaznamenávat vady, nedodělky, chyby či další úkoly, pořizovat fotodokumentaci nebo vyplňovat a distribuovat elektronické formuláře. Všechna data spravujete na jednom místě a dají se jednoduše sdílet. Tím se vyhnete dvojí práci, protože veškeré informace a požadované změny jsou snadno dohledatelné.

Čas jsou peníze

Třeba takový stavební technik, který musí denně procházet celou stavbu, dnes s sebou nosí rozsáhlou projektovou dokumentaci v tištěné podobě a zaznamenává průběžně různé poznámky, vady nebo nedodělky. Musí tyto úkoly nejdříve vyfotit a zapsat si je do poznámkového bloku včetně údaje, kde se ono místo nachází. Následně pak tyto informace musí někde v buňkovišti zpracovat, což většinou znamená vše přepsat do nějakého excelu v počítači a rozeslat úkoly emailem všem partnerům.

Kdežto s Field View všechny tyto úkony vypořádá jednoduše přímo na stavbě a v buňkovišti na „wifině“ pouze spustí synchronizaci záznamů. Ty se potom nejen přenesou do centrálního úložiště projektu, ale dokonce se automaticky rozešlou mailem s přílohou ve formátu PDF. V této příloze má každý subdodavatel jenom své nevyřízené záznamy včetně fotografií či výřezů z výkresové dokumentace.

Dopřejte si komfort

I kdyby se jednalo jen o úsporu času v rozsahu hodiny až dvou denně na jednoho technika, tak po vynásobení počtem pracovních dnů, dojdeme k opravdu zajímavým číslům. Občas na tento argument manažeři namítají: Nás ale nezajímá, kolik času stráví technik na stavbě. On má svůj fixní plat a je jen na něm, jak si to zařídí a svou práci uspořádá. Ale to není správná úvaha. Protože onen technik může být přece pro realizaci zakázky daleko užitečnější. Může dělat jinou práci – například se věnovat tendrům, kontrolovat pečlivěji stavbu nebo více dohlížet na koordinaci prací. Ale i kdyby to neměl ve svém popisu práce a nedělal by to, tak to má pro firmu význam. Protože půjde o dvě hodiny dřív domů, nebude se cítit vyčerpaný, ve stresu, že něco zapomněl vyřídit, zkrátka bude spokojenější. A vy ve finále také, jelikož jeho práce bude rychlejší, preciznější a bez chyb.

Nebuďte omezení

Důležité je také dodat, že pro práci s Field View nejste omezeni počtem zařízení či osob, které chcete na svých projektech využívat. Vše jede v režimu „no limits“, tedy bez jakýchkoliv omezení. Máme za sebou již úspěšné projekty, kdy byl do systému v průběhu projektu přidán technický dozor investora či někteří subdodavatelé. Spolupráce pak byla daleko efektivnější a pro obě strany přesnější a příjemnější.

Implementace a nastavení systému je rychlé a tablet nebo mobilní telefon je okamžitě připraven k provozu. Ale co si budeme povídat, není nad to si vše vyzkoušet na vlastní kůži v rámci pilotního projektu. Začínáte realizovat v tuto chvíli zajímavou zakázku? Zkuste to s Field View! V rámci výrobní režie se náklady na něj ztratí a vy budete daleko efektivnější. Sami se přesvědčíte, že přínosy budou rozhodně zajímavější než pronájem šesti toitoiek. 😊

Stále pochybujete? Podívejte se, co o Field View říkají ti, kteří se nebáli inovací a již jej na svých projektech používají.

Ozvěte se mi!

Tomáš

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas