Pomáháme projektovým týmům pracovat na nejvyšší úrovni.

Projektový tým realizující stavební zakázku čelí mnoha výzvám a překážkám. Zpřesněním vybraných procesů a využitím vhodných nástrojů však může dosahovat mnohem lepších výsledků. Na začátku, v průběhu projektu nebo při jeho dokončení – prostě po celou životní fázi zakázky.
Přizvěte nás, rádi Vám pomůžeme realizovat úspěšné projekty.

Filip Slovák
Autor:
Filip Slovák
Všechny články >

Fáze 1

Příprava

Správa projektové dokumentace
Výkaz výměr
Rozpočet stavby
Výběrová řízení

Potřebné informace k projektu jsou přehledně dostupné na jediném bezpečném místě.

Jednoduše lze vytvářet nabídkové rozpočty s výkazem výměr a poučit se z předchozích realizací.

Tým má k dispozici nástroje pro lepší přípravu, například možnost připomínkovat, kontrolovat a schvalovat veškerou dokumentaci.

Tendrování je rychlejší a transparentnější. Podklady lze rozeslat jedním kliknutím a porovnání uchazečů je přesné a bez zbytečného papírování.

Je možné průběžně kontrolovat rozhodující náklady, zaznamenávat skutečnou prostavěnost a mít tak neustále přehled o ekonomice celého projektu.

Celý tým může neustále reagovat na nepředpokládané skutečnosti a změny.

Přímo v terénu je možné zaznamenávat vady a nedodělky a sbírat informace do e‑formulářů, které jsou okamžitě distribuovány odpovědným osobám.

Klíčoví manažeři mají neustále detailní přehled o stavu celého projektu.

Fáze 2

Realizace

Spolupráce projektového týmu
Kalkulace nákladů
Sledování změn
Ekonomika stavby
Fotodokumentace

Fáze 3

Dokončení
a předání

Vypořádání vad a nedodělků
Kompletace dokumentace
Vyhodnocení projektu

Tým může lépe zkompletovat „as build“ dokumentaci včetně kontroly dodání O&M dokumentace.

Je možné digitalizovat procesy kontroly kvality a dílčích přejímek.

Zodpovědní manažeři mají k dispozici relevantní data a z nich mohou vyhodnotit, které procesy se osvědčily a které nikoliv.

Po dokončení projektu je pro jeho provoz k dispozici elektronický archiv – plně auditovaný, přehledný a bezpečný.

Informace jsou dostupné na jednom s možností rychlého vyhledávání.

Je možné pravidelně a snadno pořizovat digitální záznamy údržby s možností napojení na provozované CAFM systémy.

Fáze 4

Správa

Návaznost na FM
Záznamy údržby
Archiv projektu

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas