Pavel Hanuš
Autor:
Pavel Hanuš
Všechny články >

Při realizaci velkých staveb je skoro nereálné udržet v hlavě harmonogram prací, nákupy materiálu a k tomu ještě koordinovat jednotlivé profese. Přitom bez těchto činností by projekt nikdy nedospěl ke zdárnému konci. Pojďme si ukázat, jak taková běžná realizace stavební zakázky funguje bez softwaru, který pomáhá při řízení stavebních projektů.

 

digitization 4667376 960 720

Jak probíhá běžná realizace bez použití softwaru pro řízení projektů:

- Pracovník na stavbě si všimne něčeho, co je v rozporu s projektovou dokumentací.

- Informuje stavbyvedoucího, který předá informaci dál manažerovi projektu, a ten se s touto nesrovnalosti obrátí na projektanta.

- Projektant provede opravu a poté vytiskne znovu celou revidovanou projektovou dokumentaci a nechá ji doručit do kanceláře stavbyvedoucího.

- Projektový manažer sdělí realizačnímu týmu, jak má dál postupovat na základě nové revize.

Takovýto proces může trvat jeden až dva dny. Co ale v tom mezidobí budou dělat členové Vašeho týmu?

Pokud budete postupovat bez vyjádření architekta a vyřešíte problém jinak, než by Vám doporučil, riskujete, že zvolíte špatné řešení a budete muset vše přepracovat. Pokud neuděláte nic, Váš projekt se pozastaví a harmonogram se zpozdí o dobu potřebnou k získání nové dokumentace.

Díky nástroji pro řízení projektů může pracovník nebo nadřízený své připomínky sdílet digitálně s možností připojit fotografii nebo video. Software okamžitě upozorní příslušné osoby, kterých se problém týká. Architekt může na základě těchto informací digitalizované plány aktualizovat. Po dokončení aktualizace se automaticky odešle oznámení všem ve skupině. Pracovníci na stavbě pak mohou pokračovat ve změnách již několik hodin po zjištění problémů.

Velké projekty provází obrovské papírování

Dokážete si představit kolik výkresů, technických zpráv, výkazů výměr, dílčích harmonogramů a dalších dokumentů vzniká u velkých stavebních projektů? Například u takového rozsáhlého projektu jako je revitalizace uprostřed města, kde několik let budují kanceláře, obchodní prostory a bydlení.

U takto velkého projektu bude dat příliš mnoho na to, aby se dala přenést na papír. Změny budou příliš časově náročné a nepohodlné na tisk a distribuci – bez použití digitálních nástrojů.

Přitom by generální dodavatel díky digitálním nástrojům mohl ušetřit spoustu času a práce. V opačném případě by si musel pronajmout velkou místnost, kde by byly uloženy všechny výkresy k projektu. Zároveň by byl donucen najmout si několik zaměstnanců, kteří by s dokumenty pracovali – nemluvě o samotných nákladech na tisk.

Díky nástroji pro řízení projektů bude mít generální dodavatel k dispozici vždy aktuální verzi stavebních plánů, takže o změnách bude v reálném čase informovat všechny potřebné strany. To pomáhá stavebním společnostem dokončit projekty včas a v rámci rozpočtu.

Software pro řízení projektů navíc může usnadnit vyhledávání, ukládání a aktualizaci všech povolení k projektu. Ve výše uvedeném příkladu by velký projekt mohl vyžadovat stovky povolení, které by bylo třeba v krátké době připravit pro inspekci.

Software pro správu projektů také dokáže sledovat události a vy můžete propojit všechny potřebné dokumenty pro danou inspekci a proces zautomatizovat. Když přijede někdo na kontrolu, mohou mu být po příjezdu automaticky odeslány všechny dokumenty a další potřebné informace.

Data jsou hnacím motorem produktivity a efektivity

Software pro řízení projektů usnadňuje organizaci a získávání informací a jejich předávání klíčovým uživatelům.

Složitost projektu v kombinaci s rozpočtově vázanými harmonogramy a omezenými maržemi nabízí jen malý prostor pro chybovost a následné předávky. Papírové dokumenty, plány, komunikace na různých úrovních a osobní dohled jsou příliš neefektivní, časově náročné nebo nákladné.

Ve stavebnictví se vždy používala data. Správná data, dostupná ve správný okamžik, jsou nezbytná pro rozhodování v reálném čase. To ovlivňuje úspěch zakázky. Bez digitálního sběru a sdílení dat končí projektoví manažeři svůj pracovní den tím, že čtou papírové zprávy vypracované stavebním dozorem a tyto informace musí vlastnoručně zpracovat – navíc leckdy se musí spolehnout na ústní podání od pracovníků a řemeslníků, které ani pořádně neznají.

S dobrým nástrojem pro řízení projektů lze data ukládat a organizovat tak, aby je bylo možné snadno vyhledat a analyzovat. Má také formuláře pro sledování průběhu dokončení, dodávek, kontrolních dnů a dalších údajů. Je hlavním komunikačním uzlem mezi Vámi a klíčovými zúčastněnými stranami. Navíc obsahuje výkresovou dokumentaci a další poznámky ke stavbě. Zkrátka obsahuje vše, co potřebujete k řízení velkého stavebního projektu. Obsahuje aktuální plán v jeho nejnovější verzi a o všech změnách lze všechny okamžitě informovat. Navíc si můžete prohlédnout historii všech změn od doby, kdy se data o projektu začala shromažďovat.

Chcete-li se dozvědět víc o nástroji Asite, který v sobě spojuje sdílené datové prostředí (CDE) a účinný nástroj pro koordinaci a řízení stavebních zakázek (Field Management) přihlaste se na DEMO den Asite, rád Vás s tímto neocenitelným pomocníkem blíže seznámím.

 

 

 

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas