Tomáš Svoboda
Autor:
Tomáš Svoboda
Všechny články >

digitalni dvojce

Ve světě se čím dál intenzivněji pracuje s konceptem Digital Twin – Digitální dvojče. Tento koncept od základů mění globální plánování, realizaci staveb i fungování nejrůznějších projektů či infrastruktury. Společnost Asite je velkým příznivcem tohoto trendu, a proto se loni v prosinci stala členem Digital Twin Consortium.  Ve spolupráci s tímto průmyslovým konsorciem chce Asite pomáhat se zavedením konceptu digitálního dvojčete na celosvětový trh.

Nathan Doughty, generální ředitel společnosti Asite, k tomuto rozhodnutí říká:

„Jsme nadšení, že můžeme být součástí této skupiny expertů, která podporuje přijetí digitálního dvojčete a podporuje výzkum a vývoj v oblasti veřejného prostoru. Vyvinuli jsme strategii digitálního inženýrství, jejíž středem je právě technologie digitálního dvojčete. Společnost Asite byla postavena na principech spolupráce a otevřenosti v technologickém prostoru a naše členství v Digital Twin Consortium nám umožňuje tyto hodnoty dále rozvíjet. Těšíme se, až do konsorcia přineseme své vlastní odborné znalosti, a že se zároveň naučíme něco nového od svých kolegů. “

O sdružení Digital Twin Consortium

Digital Twin Consortium spojuje průmysl, úřady a akademickou obec s cílem dosáhnout konzistence v terminologii, architektuře, zabezpečení a technologii digitálních dvojčat. Podporuje využívání digitálního dvojčete od letectví až po přírodní zdroje.

Toto konsorcium je otevřené jakékoli společnosti, organizaci nebo subjektu se zájmem o digitální dvojče, který se zavázal používat tuto technologii při realizaci svých projektů a uplatňovat osvědčené postupy a standardy pro sebe a své klienty.

Města a jejich digitální dvojníci

Nejvýznamnější případy použití konceptu Digitálního dvojčete jsou při projektování rozvoje a provozu měst. Zastupitelé měst si začínají osvojovat technologii digitálního dvojčete a využívají virtuální modely k získání konkurenční výhody.

Vzhledem k tomu, že stále více měst po celém světě, začíná přijímat digitální dvojče, musí inženýři stavebního průmyslu zkoumat, jak přesně ovlivňuje tato nová technologie rozsáhlé projekty, a jaký na ně bude mít dopad v budoucnosti.

Podle Jana Lodla z odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, se na využívání metody BIM, která je významnou součástí konceptu digitálního dvojčete, připravuje také česká státní a veřejná správa. „Podle Koncepce zavádění metody BIM chválené vládou ČR se počítá s tím, že od roku 2023 by měly všichni zadavatelé veřejných stavebních zakázek, jejichž hodnota přesahuje 150 milionů korun, využívat pro jejich zpracování metodu BIM. Budou tak muset vytvářet informační model stavby (IMS), tedy digitální dvojče,“ vysvětluje s tím, že v Česku již ve spolupráci s odborem Koncepce BIM ČAS běží aktuálně 25 pilotních projektů, které mají ověřit využití dílčích částí metody BIM v prostředí českého veřejného sektoru.

Výhody pro rozvoj města

Digitální dvojče umožňuje efektivnější plánování, realizaci projektů a spolupráci i komunikaci v průběhu celého životního cyklu stavební zakázky. Pomocí nashromážděných dat lze lépe porozumět projektu, ovlivnit design, spustit simulace a poskytnout digitální snímek budoucího díla.

Všem zúčastněným stranám, které jsou zapojené do správy a provozu města, poskytuje tato technologie více nástrojů a informací ve srovnání s tradičními metodami a přístupy.

Koordinace výstavby, spotřeba energií, životní prostředí, nakládání s odpady, monitorování bezpečnosti, zlepšení mobility a správa infrastruktury, to vše lze lépe spravovat pomocí technologie digitálního dvojčete. A to není zdaleka vše.

Kromě výstavby a provozu je digitální dvojče také přínosem pro obyvatele měst, kteří si pomocí této technologie snadno ověří, jak různá rozhodnutí mohou ovlivnit jejich každodenní život. Prostřednictvím vizuálních simulací nebo odvozených dat zjistí, jak plánovaný stavební návrh změní pohled z okna jejich bytu nebo jak ovlivní dopravní situaci v místě jejich bydliště.

Digitální dvojče od samého začátku výstavby

Zastupitelé města po celém světě začínají uznávat výhody digitálního dvojčete, a tak si tato nová technologie získává stále větší oblibu.

Na světovém ekonomickém fóru (World Economic Forum) v Davosu v roce 2019 bylo oznámeno, že Amaravati, nové hlavní město indického státu Ándhrapradéš, je považováno za první město, které bylo celé vybudované pomocí technologie digitálního dvojčete. Připojilo se tak k městům jako je Singapur, Glasgow a Boston, které také tuto digitální technologii při výstavbě využívají.

Doufáme, že tento projekt bude dostatečným impulsem ke změně ve způsobu plánování, výstavby a správy měst.

Digitalizace stávající výstavby

Technologii digitálního dvojčete lze uplatnit i zpětně. Kalibrovaný model je možné vytvořit pomocí dat získaných v reálném čase, které se používají k určení příslušných vstupů pro simulaci. Ten se zase porovnává s naměřenými daty ze senzorů a měřičů. Tento kalibrovaný model se poté stává digitálním dvojčetem. To znamená, že stávající městské části mohou být znovu vytvořeny digitálně, aby se mohly nejen testovat a analyzovat, ale zároveň také fungují jako simulační model.

Díky výzkumnému projektu, který se uskutečnil mezi univerzitou v Newcastlu a Northumbrian Water, je Newcastle prvním místem, kde proběhla digitální obnova celého města. Na základě údajů z celého města, které většinou poskytuje Urban Observatory of Newcastle University, se digitální dvojče používá k testování, jak by město reagovalo na různé situace, jako je změna klimatu a růst populace. Počítačová replika umožňuje odborníkům provádět testování odolnosti v reálném čase, aby zjistili, jak bude reagovat městská infrastruktura.

Jedná se o první projekt svého druhu, jehož cílem je umožnit i ostatním městům na celém světě rychle a efektivně reagovat na případné hrozby jako je například zvyšování hladiny moří, zvláštní povětrnostní jevy, sucha či výpadek energie.

Co přinese budoucnost?

Technologie digitálního dvojčete by bezesporu mohla výrazně omezit chyby a zlepšit plánování, výstavbu a provoz města, je však důležité zajistit bezpečnost dat a sdílení informací.

Aby bylo možné použít digitální dvojče ve městech a využívat jejich potenciál naplno, musí sektor Architecture Engineening Construction and Owner (AECO) přijmout interoperabilní, integrovaný a inkluzivní přístup ke stavbě na celém světě.

Pokud se podaří tyto výzvy překonat, změní digitální dvojče způsob plánování, výstavby a správy našich měst. „Technologie digitálních dvojčat v naší koncepci počítá s jejich vzájemným propojením, ve vzdálenější budoucnosti směřující ke vzniku tak zvaného digitálního vystavěného prostředí, jakési virtuální podoby všech staveb v Česku,“ doplňuje Jan Lodl a pokračuje: „Pak bude možné plánovat nové stavby v interakci s okolím a posoudit přímo ve virtuálním prostředí vzájemné ovlivnění s okolními stavbami.“ Podle něj se již nyní připravuje první krok v podobě tak zvaných datových šablon, které jsou součástí připravovaného datového standardu staveb (DSS) k propojení informací z digitálního modelu stavby (DIMS) do digitálních technických map, které už mnoho měst a obcí u nás používá.

Společnost Asite se postavila do čela inovací v sektoru AEC hned od svého vzniku v roce 2001. Uvědomili jsme si, že koncept digitálního dvojčete musí nejen transformovat a vylepšit stavební průmysl, ale také zlepšit náš život jako takový. Platforma Asite podporuje podstatu digitálního dvojčete, a tou je kooperace a poskytování zúčastněným stranám nástroje, které potřebují ke spolupráci a sdílení informací v zabezpečeném online prostředí.

 

V případě, že vás téma zaujalo, neváhejte mě kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pěkný den.

Tomáš

 

zdroje:https://www.asite.com/news/asite-integrates-with-microsoft-teams-and-google-meet, https://www.asite.com/news/asites-announces-new-zoom-integration

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas