Ondřej Zuska
Autor:
Ondřej Zuska
Všechny články >

  api asite callida

API dnes považuji za základ každé správné aplikace. Zejména proto, že dnešní snahou je informace sdílet, nikoliv izolovat, čehož je právě API prostředkem.

Je důležité si uvědomit, že správné vysvětlení (a hlavně pochopení) tohoto pojmu může být klíčové zejména na začátku implementace nového produktu u zákazníka. Ze zkušeností na projektech, kde jsme o takovém propojení uvažovali a následně i realizovali, vím, že tento přístup odstraňuje hned několik bariér při implementaci. Takovými překážkami může být obava o redundanci dat, převádění kompetencí či úplný zánik již provozovaných aplikací, nebo také základní strach uživatelů o to, že přijdou o své uživatelské prostředí a zaběhnuté zvyky ve své aplikaci. To ale vůbec nemusí nastat!

Právě realizací propojení aplikací, které jsou kompetentní ve svém oboru, lze získat přidanou hodnotu. Kouzlo se skrývá v jednoduchosti a automatičnosti. Stačí uživatelům dát k dispozici data (formou propojení) na správném místě – tedy na místě, kde jsou zvyklí oni sami pracovat. Uveďme si modelový příklad na systému ASITE, který bude sloužit jako platforma pro sdílení dat a informací v rámci celého životního cyklu stavebního projektu, a náplní zde budou data jako: PD stavby, připomínkové řízení k této dokumentaci, zjišťovací protokoly, vady, přejímkové formuláře, smlouvy, faktury a mnoho dalších. Ano, přesně tak – například faktury – ty přímo v systému ASITE nevznikají, ale jsou přes tento systém sdíleny vybraným zúčastněným stranám, které se do projektu zapojí. Není nutné, abychom učili, či snad přesvědčovali účetní, aby nově zaváděný produkt přijali za svůj, jen kvůli jedné omezené činnosti – nahrát fakturu a správně zvolit parametry jejího uložení (projekt, sdílení, atributy aj.). Tento postup může být zcela nahrazen a to právě pomocí API propojení. Výsledek je takový, že účetní zadá náležitosti faktury do účetního systému, který následně využitím vazby na ASITE tyto informace předá do správných míst se správnými parametry. Samotná faktura, tak zůstává uložena jen na jednom místě, avšak informace z ní jsou propojeny a sdíleny dál do systémů, které používají například projektoví manažeři ke sdílení informací na svém projektu. A to i v případě, že dojde ke změně jakýchkoliv náležitostí faktury na jedné straně. Tyto změny se automaticky aktualizují na straně druhé. Kompetence nám tedy zůstaly ve správných aplikacích, informace se neduplikují, pouze jsou odkázány z jednoho místa na druhé a změnový proces nepostihne tolik uživatelů, protože každý pracuje „ve svém“.

Z praxe mohu potvrdit, že na tento přístup k práci si uživatelé zvyknou velice rychle. A možnost vidět ve „své“ aplikaci data z jiných, či dokonce možnost si tato data zobrazit, stáhnout, či s nimi nějak pracovat – resp. nemuset otevírat jiné aplikace a data vyhledávat je pro uživatele zásadní přidaná hodnota při nasazení nového produktu. 

Pokud Vás článek zaujal a chcete vědět víc o tom, co je to API a jaký přínos může mít Asite API pro Vaši společnost, neváhejte mě kontaktovat na ondrej.zuska@callida .cz a rád Vám zodpovím Vaše dotazy.

  

 

 

 

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas