Pavel Hanuš
Autor:
Pavel Hanuš
Všechny články >

 

O výhodách a benefitech aplikace Field View byly napsány už desítky článků, a to je dobře, protože takovou pozornost si rozhodně zaslouží. Je to totiž skvělý pomocník na stavbě i v kanceláři. Přijde mi ale zbytečné nosit dříví do lesa a popisovat znovu to, co už bylo tolikrát řečeno. Ostatně pokud se chcete dozvědět o Field View víc, navštivte naše stránky www.fieldview.cz nebo si přečtěte fundované komentáře od mého kolegy Jaroslava Vendera. Já bych Vám rád Field View představil trochu jinak. Myslím si totiž, že přesvědčivější než nekonečný výčet přínosů a plusů aplikace Field View, jsou názory přímo od koncových uživatelů. Ti přece denně s aplikací pracují na stavbě, mají ji pod kůží, znají její přednosti i případné nedostatky. Napadlo mě proto vyzpovídat několik uživatelů a zjistit, jakou zkušenost s Field View mají a jak jim tato aplikace změnila jejich pracovní návyky. Rád se s Vámi o několik jejich postřehů podělím.

Ing. Jan Šál je vedoucí projektů ve společnosti JRD Development s.r.o. a systém Field View používá hned na několika projektech. O aplikaci mi sdělil: „Field View má tu přednost, že uchovává všechny informace přehledně na jednom místě a zadávání do něj je rychlé a intuitivní. Tato aplikace je přímo určená k práci na stavbě, funguje přehledně a rychle. Je do ní možné zadávat nové informace či fotografie nebo se seznámit s historií projektu a zjistit tak, co se v konkrétním místě stalo a jaké bylo řešení daného problému. Sjednocení formulářů a sdílení získaných informací na jednom místě usnadňuje koordinaci činností všech osob podílejících se na projektu. Proto ho využívá i stavební dozor a mistři generálního dodavatele pracující na našich stavbách.“

Otakar Vich pracuje jako technický dozor ve společnosti Nosta-Hertz spol. s r. o. a vidí hlavní přínos v časové úspoře: „I bez složitého měření můžu říct, že časová úspora při používání Field View je oproti běžné praxi (tužka a papír) minimálně 50%. A to zejména díky snadné a přehledné evidenci úkolů, vad a nedodělků přímo na stavbě, protože odpadá zatěžující administrativa v kanceláři. Díky snadné evidenci záznamů mi odpadlo také jejich časově náročné dohledávání ve stavebním deníku, emailech atd. I zpětné vyhledávání roky dozadu je díky této moderní aplikaci vyřešeno v řádu vteřin. Úsporu času pociťujeme i po dokončení stavby, např. během záruční doby. Bez Field View by byly mnohé záznamy nedohledatelné. A v neposlední řadě výrazně šetří čas i snadná orientace na stavbě díky 2D projektové dokumentaci, kterou lze pomocí Field View nahrát do tabletu nebo mobilu. Každý hned ví, kde se v projektu přesně nachází a kam záznam pořizuje.“

Ing. Radslav Pivoňka, stavební technik ve společnosti SWIETELSKY stavební s. r o. zase tvrdí, že Field View mu nejvíce pomáhá při odstraňování vad, nedodělků a při celkovém vedení stavby. „Aplikace Field View je skvělá v tom, že je schopná rychle a jednoduše delegovat vady na subdodavatele. Technik je jednoduše zadá do tabletu a může se spolehnout, že druhý den ráno budou mít řemeslníci seznam vad k odstranění. Odpadá mu tím leckdy složitá a zdlouhavá práce se zadáváním úkolů.“

Jan Zavrtálek, projektový manažer ve společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. si pochvaluje, že zavedení Field View do praxe je velice snadné a sžít se s touto aplikací lze velmi rychle. „Na stavbě má Field View jednoznačně kladné využití a zavedení této aplikace je velice jednoduché. Výrazně mi tato aplikace pomohla při komunikaci s ostatními partnery. Kontakt a organizace našich subdodavatelů se stala snadnější.“ potvrdil Jan Zavrtálek.

To je jen zlomek kladných ohlasů, které jsem zaznamenal. A co vy? Nechcete taky zkusit řídit stavbu s větším přehledem a úsporněji. Dejte mi vědět, rád se s Vámi spojím a předvedu Field View naživo.

Zdraví Pavel Hanuš

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas