Jaroslav Vender
Autor:
Jaroslav Vender
Všechny články >

clanek3

 

Odpověď na otázku v nadpisu není zas tak složitá. Systém Field View je efektivní tehdy, když dokážete propojit a využívat jeho hlavní tři funkcionality: Formuláře, Tickety a Procesy, o kterých jsem psal v předešlých svých článcích.

Pojďme si tedy takový příklad ukázat v praxi. Co třeba takové přejímky bytů. To je v průběhu realizace velké téma, které může jak investora, tak i hlavního dodavatele hodně potrápit.

Typické předání bytu ve třech krocích

Proces předání bytu probíhá zpravidla ve třech krocích. V prvním kole se jedná o tzv. před-přejímku, kdy se schází investor s generálním zhotovitelem. Investor zaregistruje vady, či nedodělky a vyjasní si s dodavatelem, kdy bude vše napraveno. V druhém kroku následuje přejímka, které se účastní už také klient (budoucí majitel bytu). Společně vychytají další mouchy, případné závady a opět se domluví, jak a kdy bude zjednána náprava. A ve finále následuje samotné předávání bytu klientovi. Při předávání dostane majitel klíče od bytu (domu), zaznamenají se stavy měřidel a podepíše se protokol, že investor a dodavatel splnili všechno domluvené, z předchozí přejímky. Tímto předáním bytu začne běžet záruka. I zde je systém Field View velice cenný, ale o tom až příště. Teď se pojďme věnovat jednotlivým částím podrobněji.

Výstupem prvního kroku tzv. „před-přejímky“ je  protokol. Ten má svou danou podobu, kterou si investor (s naší pomocí) ve Field View předem nadefinuje. Protokol se vyplňuje přímo na stavbě při přejímce a obsahuje data provázaná s výkresem. Takže generální zhotovitel má ihned k dispozici přehlednou sjetinu dílčích ticketů, které jsou přímo pro-linkované s výkresem. Následně pak projektový manažer, který hlídá to, aby stavba běžela jak má, se snadno může přesvědčit, v jakém stavu jsou jednotlivé tickety a jak probíhají práce. Když jsou všechny tickety splněné, přecházíme k dalšímu kroku – pozvání klienta (kupujícího) do bytu.

Ve druhém kroku vzniká další tzv. přejímkový protokol, který vypadá hodně podobně, akorát kromě generálního dodavatele a investora je k přejímce přizván i klient. Při přejímce mohou ze strany klienta vzniknout další požadavky. Takové tickety se opět zaznamenají do protokolu s pro-linkováním do výkresu. Prostřednictvím Field View se pak jednoduše vydá pokyn pro generálního dodavatele, aby učinil nápravu. Pro projektového manažera to znamená, aby pohlídal splnění závazků, které požadoval klient. A klient má černé na bílém, stvrzeno podpisy, že investor do určitého data odstraní všechny závady dle protokolu. Odstraněním připomínek se přejímka uzavírá a poslední krok  je samotné předání bytu, ze kterého rovněž vznikne předávací protokol. Vše běží jak po drátkách, a to díky tomu, že veškeré protokoly a tickety se vytvářejí a zadávají pomocí Field View přímo na stavbě v průběhu přejímek.

Jde to i bez Field View, ale…

Bez Field View vypadá praxe tak, že protokoly a vady vznikají na papíru nebo v lepším případě v excelu. Tento postup je nejen časově náročnější, ale chybí zde i provázanost s výkresem, proto se musí každá závada nebo nedodělek pečlivě popsat, aby dodavatel přesně věděl, kde se problém nachází a co má přesně řešit. Pak vznikne protokol, což je vlastně předtištěný papírový formulář, do kterého se evidují všechny závady ručně. Přitom s Field View lze jednoduše závadu nebo nedodělek nafotit a vše je řečeno, bez složitého vysvětlování. Pak stačí stavbyvedoucímu jen kliknout na ticket a Field View mu přesně ukáže kde a co přesně má udělat.

Komu by uniklo, v čem tkví kouzlo jednotlivých funkcionalit, tomu věnuji následující větu: Jde o proces, který je složen ze tří dílčích úkolů, jejichž podmínkou splnění jsou vyplněné formuláře (protokoly k přejímkám), které obsahují tickety (v tomto případě zejména vady) spojené s výkresem. Vše probíhá rychle, přehledně a v reálném čase.

Spojení a využívání tří funkcionalit: Tickety, Formuláře a Procesy je velký benefit, který přináší systém Field View. A kdo si to vyzkoušel v praxi, už by neměnil. Je to stejné, jako když přesednete z Trabanta do nejnovějšího modelu Mercedesu. Snadno si člověk zvykne na vyšší komfort, bohatší výbavu, snadnější řízení a jednodušší obsluhu. Systém Field View má navíc tu výhodu, že jej pořídíte jen za nepatrný zlomek ceny nového Mercedesu. :)

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas