Jaroslav Vender
Autor:
Jaroslav Vender
Všechny články >

 

Ve své praxi se setkávám s názorem, že Field View je skvělý nástroj pro evidenci vad a nedodělků. To jistě je, za to dám ruku do ohně. Ale systém Field View, který se již používá na více než 100 projektech v Čechách i na Slovensku, toho dokáže přece mnohem víc (podívejte se na několik referencí). Tak proč tohoto pomocníka nevyužít naplno. Jak? Hned vám uvedu jeden příklad: co takové sledování procesů na stavbě?

Na stavbě se totiž pořád něco děje. Je to výčet nejrůznějších stavebních činností, které spolu souvisejí nebo taky ne, které na sebe navazují, ale také nemusí, které prostě vyplývají z harmonogramu stavebních prací. A s Field View tento proces můžete mít pod kontrolou a naservírovaný na stříbrném podnosu. Ve Field View totiž lze nastavit sledování procesů.

Jedná se vlastně o jakýsi soupis dílčích úkolů. Každý úkol má svůj stav: nezahájeno, zahájeno, řeší se, dokončeno apod. Na první pohled hned v přehledu vidím, na jakém konkrétním místě v budově (nebo jiné stavbě) je už konkrétní úkol hotový. Anebo není. V rámci sledování procesů, lze samozřejmě také evidovat plánovaná data zahájení nebo dokončení prací. Popřípadě je možné sledovat rozpis úkolů v čase a mít tak dokonalý přehled o aktuálním stavu právě probíhajících prací. Z přehledu vyčteme nejen naplánovaný start, ale také kolik se už odpracovalo (vyjádřeno v procentech) a kdy jednotlivé úkoly byly nebo budou splněny. Jedná se vlastně o přesnou evidenci stavu stavby v reálném čase.

 

procesy3 Přehled procesů můžete sledovat na webu. Zobrazit si lze stavy: Zahájeno, Dokončeno, Řeší se apod. Ale také lze vidět data dokončení nebo procenta zhotovení.

 

 

A teď se dostávám k další vychytávce. A sice propojení sledování procesů s formuláři. Po dokončení prací na konkrétním úkolu je vyžadován protokol. Ale ten musí někdo vytvořit, vyplnit a nechat podepsat zodpovědnými osobami. S Field View je však všechno mnohem snazší. Formulář lze vytvořit jednoduše na pár kliknutí. A při kontrolním dni zástupci investora i dodavatele formulář jen jednoduše podepíšou.

 

procesy5

 Procesy v aplikaci

 

Ve formuláři se dočteme, kdo je investor, kdo při kontrole vykonával technický dozor, kdo se zúčastnil revize za generálního dodavatele, co a kde konkrétně se kontrolovalo, no a podepsaný odsouhlasený protokol je na světě. Navíc je možné každý formulář doplnit sadou fotografií, které vše zajímavě a jasně doplní.

Takový formulář je pastva pro oči zejména pro investora, protože ten jasně a přehledně v tabulce vidí, co se na stavbě děje a v jakém stavu je. A zároveň formuláře mohou sloužit jako výkaz práce pro technický dozor. Tomu stačí ukázat formulář a prohlásit: Tak milý investore, podívej se, že se neflákáme. Tohle už je hotovo, právě makáme na tomhle a až to doděláme koncem měsíce, tak se pustíme do tohoto! A je vymalováno.

A pak že Field View je perfektní nástroj pouze pro evidenci a vyřizování vad a nedodělků. To rozhodně je, ale umí toho ještě mnohem víc. Ovšem to se opakuju, to už jsem říkal na začátku…

 

 

 

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas