aktualita rozhovor jvO výhodách a přínosech Field View jsme psali už několikrát, proto se tentokrát pojďme podívat na tento systém optikou člověka, který se s Field View setkává v praxi. Očima někoho, jehož denním chlebem je vymýšlení, jak nejlépe Fiedl View využívat.

O své postřehy a zkušenosti se s námi podělí projektový manager Ing. Jaroslav Vender, který stojí za implementací Field View na mnoha projektech.

Pomáháte uvádět Field View v život. Co přesně je náplní Vaší práce?

Jsem člověk z praxe. Projekťák, který pomáhá rozjíždět projekty ve Field View tzn.: za prvé nabízím klientovi ta řešení, která jsou typizovaná, za druhé Field View přizpůsobuju klientským potřebám a také potřebám konkrétní zakázky (každý projekt je prostě jiný a vyžaduje jiný přístup) a za třetí se snažím vymýšlet zcela nová a netradiční použití. Přestože je aplikace Field View primárně určená pro stavaře, nacházíme pro ni i další využití, a to v nejrůznějších oborech. S trochou nadsázky lze říct, že Field View využije i pokojská v hotelu, která v této aplikaci může vyplňovat elektronické formuláře, že konkrétní pokoje už uklidila. Vypadá to úsměvně, ale pro bezproblémový provoz velkého hotelu, kde jsou stovky pokojů a apartmánů, to může být velmi užitečné.

Postupem času tedy nacházíte i širší využití systému Field View…

Field View vzniklo na stavbě, na základě potřeb stavebních firem. Systém byl vyvinut primárně pro generální dodavatele staveb, pak se to rozvinulo na investory a dneska už Field View najde uplatnění například i ve facility managementu. A prokousáváme se i k dalším zajímavým odvětvím. Jeho výhodou je univerzálnost. Tím, že třeba nabízí možnost elektronických formulářů, tak se dá Field View použít téměř na cokoli. Má opravdu široký okruh užití. A právě prodejní praxí se dostáváme k opravdu zajímavým firmám.

Dá se jednoduše říct, kdo si Field View nejčastěji objednává? Malé nebo velké firmy, stavební podniky nebo investor?

Především jde o progresivní firmy, které vidí v této aplikaci jasný přínos a nebojí se moderních technologií. Ale zhruba tak napůl to jsou hlavně generální dodavatelé a investoři. Generální dodavatel na Field View využívá nejvíce jasnou a přehlednou správu subdodavatelů. Díky Field View na stavbě ušetří spoustu času už jen tím, že subdodavatele úkolují elektronicky prostřednictvím této aplikace. Bez Field View vše probíhá tak, že dozor stavby (stavbyvedoucí) si dělá na stavbě poznámky v ruce, po prohlídce své záznamy přepíše do excelové tabulky a pak to rozešle všem, kterých se dané úkoly týkají. Přitom s pomocí Fiedl View všechno vyřeší několika kliknutími přímo na stavbě.

A investor ocení Field View jako ideální nástroj, který využívá technický dozor. Ten má jediný cíl: delegovat úkoly na generálního dodavatele. Popř. si může vést ve Field View kontrolní zápisy tzv. KZP.

Kdo tedy s Field View nejčastěji pracuje?

nedodelekPředně je to stavební technik, který převážně kontroluje kvalitu provedení prací a také sleduje požadavky, které se v průběhu projektu mění. Bývají to hlavně klientské změny, kdy si zákazník například místo plovoucí podlahy přeje litý beton. Jeho náplní je hlavně úkolování. Tzn. co je potřeba dodělat, opravit, předělat atd. Tomu se věnuje také investor v rámci kontrolních dnů. Při těchto kontrolách vznikne evidence tzv. Zápis z kontrolního dne stavby, který obě strany (jak generální dodavatel, tak investor) podepíší a rozešlou všem zúčastněným. Field View ale může využít i obchodník – jakýsi prostředník mezi stavbou a klientem. Ten například provádí klienta bytem a řeší spolu předpřejímkový zápis. Hledají společně vady popř. nedodělky a obchodník ihned ve Field View vidí to, co už technický dozor zadal – vidí co se řeší, co už je vyřešeno a plus může zadat nové vady nebo nedodělky, které klient najde. Vznikne z toho report, který má k dispozici jak klient, tak i investor.

A v jakém dalším oboru dokáží ocenit Field View?

Poslední dobou se ukazuje, že v odvětví Facility management se otevírají Field View nečekané možnosti. Například prodejní řetězce využívají Field View při pravidelných kontrolách svých objektů – prodejen. Technik má v tabletu mapu objektu, má přesné instrukce, co vše musí zkontrolovat. Při prohlídce objektu zaznamenává do aplikace Field View své poznatky a de facto okamžitě vznikne požadavek na opravu. Ten záznam pak slouží jako zápis z revize. Dalšími kandidáty jsou třeba státní firmy, které mají rozeseté různé objekty po celé České republice. Technik při kontrole objektů zaznamenává zjištěné závady místo na papír přímo do tabletu. Po synchronizaci záznamy převezme GIS systém, který je zpracovává dál.  A také bych chtěl uvést stavební firmy, které se zabývají tzv. liniovými stavbami – výstavba různých komunikací, dálnic, potrubí, mostů, železničních koridorů apod. Zde najde Field View uplatnění díky formulářům provázaných s GPS systém. Pomocí GPS souřadnic lze přesně určit místo, kde je nutné provést nějaký úkol, a ten pak jednoduše zadat do Field View.

Na co byste potencionální zákazníky rád upozornil?

tablet rukaChtěl bych zdůraznit, že Field View není jen pro zaznamenávání vad a nedodělků, i když to tvoří podstatnou část jeho využití, protože zkrátka těch vad a nedodělků je na stavbě nejvíc. A to zejména na konci stavby, když se stavební dílo předává. Ale systém Field View se dá stejně dobře použít i na začátku stavby, kdy se provádějí první pozemní úpravy – například se hloubí základy. Ve Field View se tedy zapisují první záznamy a také fotodokumentace, která je pořizovaná v průběhu celé realizace. To je velká přidaná hodnota pro firmy, které musejí vykazovat průběžnou fotodokumentaci, co se na stavbě odehrálo či odehrává. Vše se dá zkrátka snadno zdokumentovat. Navíc je tu možnost zaznamenávat závadu nebo jiný úkol hlasem, který se pomocí  funkce "převod řeči na text" převede do textové podoby. To je velký benefit, který si pochvaluje většina stavbyvedoucích.

Co navíc nabízí Callida k systému Field View?

fieldview tasksCallida poskytuje Field View jako službu tzv. SaaS. Kromě aplikace mají uživatelé k dispozici i úložiště, takže nepožadujeme od klientů žádný zálohovací server ani specifický hardware. Vystačí si pouze s mobilním zařízením (smart phone nebo tablet). Field View funguje na všech platformách – Apple (iOS), Windows, Android a důležitá je také informace, že funguje off-line. Čili pokud se někdo pohybuje například v tunelu, v podzemí nebo v terénu, kde není kvalitní signál, může s aplikací normálně pracovat. A až bude na signálu, tak se veškeré záznamy standardně rozešlou. Data odcházejí na jedno místo, kde se veškeré informace ukládají. Důležité je říct, že uživatel není ničím omezován. Není limitovaný počet uživatelů, počtem zařízení a ani množstvím přenesených dat. Ve chvíli kdy Field View přestane zákazník využívat, tak nepřichází o nashromážděná data. Přestože již za licenci neplatí, přístupy stále fungují v režimu „read only“. Tato archivace je zajímavá zejména z hlediska záruky. Projekt je sice dokončený, ale záruka u generálního dodavatel stále běží.

Dobrá, rozhodnu se pro Field View. Co dál? A jak probíhá spolupráce?

Nejdůležitějším krokem hned na začátku spolupráce je správné nastavení Field View dle požadavků klienta. Všechnu administraci v pilotním projektu řeší Callida – nahrání výkresů do systému, nastavení aplikace – k jednotlivým řemeslům se přiřadí dodavatelé, vyškolení lidí i zadávání prvních záznamů na stavbě tzn. zaučení přímo v terénu. Ve chvíli, kdy je vše nastaveno, jdou ti, kteří s Field View budou pracovat tzn. stavbyvedoucí, technik BOZP apod., na školení. Aplikace je uživatelsky přívětivá, takže školení trvá 60 – 120 min. Rozhodli jsme se jít cestou pilotních projektů, kde si mohou klienti Field View pořádně osahat a seznámit se s ním.

 

Podívejte se, jak firmy hodnotí přínosy a výhody práce v této aplikaci.

Pokud máte zájem o více informací, podívejte se na produktové stránky Field View. Zde naleznete nejen podrobnější informace, ale rovněž instruktážní videa, reference a kontaktní formulář. Usnadněte práci sobě i ostatním a věnujte se naplno projektu – ne papírování.

 

Chci představit Field View

Osobní setkání je pro nás důležité. Porozumíme Vašim potřebám a dokážeme navrhnout možnosti systému Asite.

Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas

 

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas