seminar trinecJednou z našich hlavních priorit a vytyčených úkolů je přesvědčit stavební firmy, aby ve svém vlastním zájmu započaly co nejdříve s přípravou přechodu na BIM a postupně se zapojovaly do procesu digitalizace ve stavebnictví.

K tomuto účelu posloužil i workshop Buďte BIM ready!, který se konal 6. 2. ve Vedryni a organizátorem kromě nás bylo i město Třinec pod záštitou starostky RNDr. Věry Palkovské a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jak už samotný název akce napovídá, hlavním tématem workshopu bylo zavádění metody BIM (Building Information Management) do praxe. Na úvod vystoupila paní starostka Věra Palkovská, jež představila koncept výstavby tělocvičny u ZŠ A MŠ Gustawa Przeczka v Třinci, který bude realizován metodou BIM. Paní starostka k tomu uvedla: „Proč BIM? Chceme se chovat jako dobrý hospodář od samého začátku. A to od samého začátku, to znamená při zpracování projektové dokumentace, následně při realizaci a hlavně během provozu. BIM nám dává možnost, jak toho docílit."​

Příprava na BIM přímo souvisí s digitalizací procesů nejen ve stavebnictví, ale i v ostatních odvětvích, jako například ve strojírenství. Proto na workshopu vystoupil i vzácný host Ing. Jan Czudek – generální ředitel Třineckých železáren. Jeho prezentace se týkala automatizace výroby, kterou s sebou přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce (Průmysl 4.0) – jak pomocí moderních metod a nástrojů, dosáhnout časových i finančních úspor a zvýšit flexibilitu firem. Na tento příspěvek navázal Ing. Jiří Koliba z Ministerstva průmyslu a obchodu. Představil Koncepci zavádění metody BIM v České republice, která byla schválena usnesením vlády 25. září roku 2017. Jedná se už o konkrétní krok k zefektivnění stavebnictví a jasně z něj vyplývá, že klíčovým termínem je rok 2022. Od tohoto roku je plánováno uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů. První část prezentací uzavřel Ing. Vladislav Varmuža, Ph. D. z Centrálního registru referenčních listů (CRRL), který hovořil o tom, jak je důležité veřejné zakázky zadávat prověřeným, spolehlivým a solidním firmám a co lze pro to udělat.

Po krátké přestávce program workshopu „Buďte BIM ready!“ pokračoval. Svým krátkým vstupem jej přijel podpořit vládní zmocněnec a senátor Parlamentu ČR doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc, kterého vystřídal Ing. Roman Voráč z Odborné rady pro BIM (czBIM). Představil činnost této organizace a její vizi. Ta spočívá v osvětě, standardizaci a rozvoji uplatnění metody BIM v ČR. K tomu by měl dopomoci i program s názvem Pilotní projekty, který nabízí zájemcům o BIM nejen nástroje, ale i know-how pro vyzkoušení si této metodiky na reálných projektech. Na tento příspěvek navázal Pavel Lacina z firmy Callida, která se zabývá řízením projektů a BIM poradenstvím. Svou pozornost zaměřil především na investory, kteří mají zájem BIM využívat. Důležitým sdělením bylo, že ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM právě vzniká BIM příručka pro zadavatele. Ta by měla napovědět, jak pomocí BIM řídit projekty lépe a efektivněji. Následovalo vystoupení Ing. Daniela Martynka z odboru investic města Třince, jenž zhodnotil přínosy práce v BIMu a jeho prezentace byla doplněna i o příspěvek Ing. Arch. Jiřího Fialu, který pohovořil o práci v BIM ve fázi projektování.

Na závěr programu vystoupil čestný host Ing. Jozef Švagerko, primátor města Popradu. Nastínil situaci kolem BIM na Slovensku a vyjádřil podporu všem snahám o vzděláváni v oblasti BIM.

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas