Nová verze Cenové soustavy ÚRS 2024-II reflektuje aktuální ceny u všech položek materiálů a konstrukcí k době svého vydání. Indexy změn cen materiálů jsou každý měsíc publikovány na www.urs.cz/indexy-materialu.

Všechny položky byly aktualizovány a do soustavy bylo zařazeno na 1 600 nových konstrukcí v 28 katalozích a téměř 5 600 nových materiálů. Jedná se například o tyto konstrukce a práce:

— zámečnické konstrukce,

— kalamitní těžba,

— ukazatele rychlosti (radary),

— protipožární klapky,

— prostupy a chráničky,

— štěrbinové žlaby ad.

 

Pokud máte zájem dozvědět se víc, přihlaste se na bezplatný on-line workshop, který se bude konat 18. 7. 2024 od 9 hodin. Každý uživatel zde bude mít možnost seznámit se naživo se všemi novinkami v systému euroCALC i v datech ÚRS.

 

V průběhu první poloviny roku 2024 pokračuje stabilizace cen stavebních materiálů bez výraznějších meziměsíčních výkyvů. Ve druhé polovině roku nepředpokládáme významnější kolísání cen u většiny stavebních materiálů. Přesto lze u vybraného sortimentu očekávat zvýšení cen v důsledku cenového růstu vstupních surovin. Příkladem mohou být materiály z neželezných kovů – například rostoucí cena mědi a hliníku se začíná odrážet i v cenách konečných výrobků.

Zde můžete sledovat změny ve formě měsíčních indexů.

cu2024 ii graf

 

Vybrané novinky v datech ÚRS:

Stěnové vytápění a chlazení

Byly přidány nové položky pro ocenění stěnového vytápění a chlazení pro podomítkovou montáž (za mokra) potrubím z polyetylenu PE X a vícevrstvého polyetylenu PE X/Al/PE X, včetně regulace.

Střechy pórobetonové

Nově byly zařazeny položky pro ocenění střešní konstrukce ze železobetonových nosníků a pórobetonových stropních vložek, které lze využít pro vodorovné a pro šikmé konstrukce střech do 40º.

Vyhledávání konstrukcí podle materiálů

Byla zdokonalena funkcionalita uživatelů – vyhledávání položek konstrukcí podle vybraného materiálu. Aktuálně tak lze jednoduše zobrazit odpovídající položky konstrukcí k téměř 81 tisícům materiálů z databáze CS ÚRS.

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Došlo ke zpřehlednění položek vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Nové uspořádání do dvou úrovní umožní snadnější orientaci v položkách. V titulu 01 byl podrobněji rozpracován oddíl 012 Zeměměřičské práce, v titulu 07 Provozní vlivy bylo doplněno DIO (dopravní značení) a dále upraveny položky pro křížení elektrického vedení.

 

Prohlédněte si kompletní novinky v Cenové soustavě ÚRS 2024/II

 

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas