Nová verze Cenové soustavy ÚRS CÚ 2024-I,  jejiž distribuce bude zahájena v polovině ledna 2024, reflektuje aktuální ceny u všech položek materiálů a konstrukcí. Všechny položky byly aktualizovány a do soustavy bylo zařazeno přes 2 500 nových konstrukcí v 39 katalozích a téměř 5 000 nových materiálů. Jedná se například o tyto konstrukce a práce:

— revize keramických obkladů
— invalidní a hygienický program
— plastové potrubí
— bourání zdiva a příček 

 

Díky zpětné vazbě od rozpočtářů byly nově zařazeny např. položky pro ocenění stropu z předpjatých stropních nosníků a lehkých stropních vložek z lisovaného a povrchově upraveného dřeva a mnoho dalších.

Pro představu o vývoji cen materiálů během období platnosti cenové úrovně jsou ceny většiny hlavních stavebních komodit průběžně monitorovány a na základě získaných dat se každý měsíc sestavují indexy změn cen materiálů, jejichž přehled najdete na www.urs.cz/indexy-materialu.

Pokud máte zájem dozvědět se víc, přihlaste se na bezplatný on-line workshop, který se bude konat 25. 1. 2024 od 9 hodin. Každý uživatel zde bude mít možnost seznámit se naživo se všemi novinkami v systému euroCALC i v datech ÚRS.

 

Rok 2023 přinesl u většiny stavebních materiálů dlouho očekávanou stabilizaci cen bez výraznějších meziměsíčních výkyvů. Podstatná část materiálů zůstává na nové, vyšší cenové hladině.

Zde můžete sledovat změny ve formě měsíčních indexů.

 

Vybrané novinky v datech ÚRS:

Všechny položky byly aktualizovány a do soustavy bylo zařazeno přes 2 500 nových konstrukcí v 39 katalozích a téměř 5 000 nových materiálů.

Přesuny hmot pro PSV

Do katalogů PSV byly doplněny položky pro přesun hmot s omezením mechanizace a ruční přesun hmot. Tato úprava se týká jak tonážních, tak i procentuálních přesunů hmot.

Vyhledávání konstrukcí podle materiálů

Stále zdokonalujeme vyhledávání položek konstrukcí podle vybraného materiálu. Aktuálně tak lze jednoduše zobrazit odpovídající položky konstrukcí a montáží k bezmála 62 tisícům materiálů z databáze CS ÚRS.

Montáže a materiálové specifikace

Průběžně doplňujeme a aktualizujeme sady doporučených materiálů ve specifikaci k montážním položkám konstrukcí. Momentálně pro vás udržujeme přes 480 tisíc těchto vazeb.

Stavební knihovna

Databáze vzorových rozpočtů a konstrukčních skladeb. Stavební knihovna obsahuje přes 2 000 oceněných skladeb konstrukcí a systémů. V Asistentovi rozpočtáře ÚRS je již téměř 600 vzorových rozpočtů, které mohou výrazně urychlit práci rozpočtáře a hlavně napomoci tomu, aby při ocenění určité konstrukce či technologie nechyběly v rozpočtu potřebné položky.

 Kompletní přehled novinek v CS ÚRS 2024-I zde

 

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas