Vydali jsme novou aktualizaci, která obsahuje řadu optimalizací a vylepšení stability.

 

 Vylepšené načítání zakázek ze zálohy 

Odhalili jsme situaci v systému, která se dala vyvolat jen při složitějším nastavení a s určitými parametry. Při načtení zakázky ze zálohy a otevření více zakázek dalšími uživateli a zároveň ve stejnou chvíli prováděném změnovém importu se zakázka první otevřené akce neuložila správně. Díky logování v našem systému a správnému nahlášení problému přes zákaznickou podporu, jsme mohli najít příčinu a provést korekci.

 Sdílený režim

Upravili jsme stav, který mohl nastat odpojením editujícího uživatele ze sdíleného režimu zakázky, a následkem toho došlo k neuložení dat celého týmu, který pracoval na zakázce.

 Výkazy výměr čerpání a výkaz výměr figur v kopii zakázky

Při načítání zakázky ze souboru nebo kopírování celé zakázky příp. odvození verze zakázky, se nově kopírují i výkazy výměr čerpaných položek a výkazy figur. Nyní jsou tyto záznamy výkazů zachovány i v kopiích.

 Vylepšené BIM rozpočtování a importy IFC

Došlo k vylepšení načítání IFC souborů při více otevřených zakázkách a upravili jsme i chování šablon zakázek, které vznikly na základě vašich předchozích projektů, ve kterých již bylo IFC načteno.

 Vyhledání položek v jiné zakázce – položky typu balíček

Vylepšili jsme proces aktualizace položek přes akci Vyhledat položky v jiné zakázce. Pokud je vyhledávána položka typu balíček, a ve vyhledávání se objeví více stejných balíčků, budou díky nově vydané verzi aktualizovány správně všechny tyto balíčky.

 

 

 

Ukázky funkcí systému euroCALC naleznete zde.

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas