banner 2021 2b

 

Pro uživatele systému euroCALC máme připravena nová data ÚRS 2023-I

Nová verze dat CS ÚRS 2023-I reflektuje aktuální situaci ve vývoji cen materiálů, konstrukcí a prací. Byly aktualizovány všechny položky a nově bylo přidáno 4000 konstrukcí a téměř 16 000 materiálů. Vybrané novinky naleznete ve spodní části této stránky.

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé situaci na trhu a rozkolísanosti cen stavebních materiálů jsme pro uživatele systému euroCALC připravili ceníky výrobců a dodavatelů pod názvem Materiály on-line, které jsou nepřetržitě aktualizovány. Databáze Materiálů online je přímo napojena na směrné a komerční položky CS ÚRS a přístup k ní budou mít ti uživatelé, kteří mají aktuální nebo maximálně půl roku starou cenovou úroveň dat ÚRS a zároveň mají aktivní služby k systému euroCALC 4. Více o této novince se dozvíte ve videu.

 

 

I nadále trvá na trhu se stavebními materiály rozkolísanost cen. U energeticky náročných materiálů na výrobu, jako jsou například zdicí materiály, pálené krytiny apod., cena neustále stoupá. U výrobků z betonu cena sice stagnuje, avšak jak je z grafu patrné, trend je i nadále spíše rostoucí.

Zde můžete sledovat změny ve formě měsíčních indexů.

agenda smluv maly

 

A na co se uživatel systému euroCALC 4 může těšit?

 

Materiály on-line NOVINKA pro uživatele euroCALC 4

Uživatelé systému euroCALC 4 budou moci od ledna využít zcela novou databázi materiálů a výrobků s aktuálními cenami. Databáze obsahuje více než 1,2 mil výrobků od předních výrobců a dodavatelů stavebních materiálů v ČR.

Každý si tak bude moci ověřit aktuální cenu materiálů a výrobků. Ceny jsou aktualizovány na týdenní a měsíční bázi nebo vždy, když výrobce vydá nový ceník. Databáze Materiálů online je přímo napojena na směrné a komerční položky Cenové soustavy ÚRS. 

 

agenda smluv maly
 agenda smluv maly

Jak pracovat s databází komerčních variant

Komerční varianty jsou pro lepší orientaci odlišené zelenou barvou písma a jiným kódem. Po kliknutí na konkrétní položku se označí celý blok i s ostatními komerčními variantami včetně směrných položek. Záleží pak na uživateli, kterou z nich si zvolí.

Propojení se stavební knihovnou DEK

Propojení knihovny se systémem euroCALC 4 umožňuje využívat hromadný zápis položek do rozpočtu. Díky tomu ušetříte čas a budete mít jistotu, že jste při ocenění i specifických konstrukcí jako například vegetační střechy na nic nezapomněli. Knihovna aktuálně obsahuje více než 1700 oceněných konstrukcí.

 

agenda smluv maly

Vybrané novinky v datech ÚRS:

Všechny položky soustavy byly aktualizovány a nově bylo zařazeno na 4 tisíce konstrukcí a téměř 16 tisíc materiálů.

Vystrojené vrty pro tepelná čerpadla

Do soustavy byly zařazeny nové položky vystrojených vrtů pro tepelná čerpadla a sběrné  jímky, které slouží pro sdružení větví primárních okruhů. Toto rozšíření nyní umožňuje komplexní ocenění systému tepelných čerpadel systému země-voda.

Tepelná izolace základové desky

Zateplení základových konstrukcí bylo rozšířeno o tepelněizolační systém z desek XPS. Toto řešení eliminuje tepelné mosty a kombinuje zateplení a bednění základové desky. Systém je vhodný i pro pasivní domy.

Revize pracnosti zdění

Všechny položky zdění byly překalkulovány a reflektují aktuálně používané technologické postupy se zohledněním obvyklých podmínek při realizaci zděných konstrukcí na stavbách. Změny se týkají keramického zdiva, pórobetonových a vápenopískových tvárnic.

Odvětrání radonu

Soustava byla rozšířena o další technologii pro odvětrání nebezpečného radonu. Nově lze ocenit provětrávání podloží pod objektem pomocí systému perforovaných trub a příčného sběrného potrubí uloženého do štěrkopísku včetně potrubí pro svislé odvětrání.

Keramické tašky Bramac

Ke směrným položkám keramických krytin nově přibyly také komerční varianty položek výrobků firmy Bramac.

Nabíjecí stanice pro elektromobily

S ohledem na aktuální trendy v automobilovém průmyslu lze nyní ocenit nabíjecí stanice pro elektromobily včetně jejich oživení a revize, a to jak pro stojanové stanice, tak i pro jejich nástěnné varianty.

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas