aktualizace8

 

Filtrování v Třídících kritériích

Upravili jsme způsob použití filtrování v Třídících kritériích. Úpravou jsme docílili větší stability při editaci nových i stávajících hodnot.

agenda smluv maly
agenda smluv maly

Název poptávky

Provedli jsme rozšíření výjimky zpracování názvů Poptávek pro formáty XLS a ECP, které končily tečkou. Například Poptávky končící na a.s., s.r.o., Ing. a podobně.

Hodnota výkazu výměr u položek se stejným kódem

U položek typu Subdodávka se nepřenesla z programu ecPartner správná hodnota výměry do položek v případě, že se jednalo o položky se stejným kódem a zároveň byli položky vloženy do Balíčku.

agenda smluv maly
agenda smluv maly

Informace o dodavateli z programu ecPartner

Nově přenášíme informaci o dodavateli z programu ecPartner i do zakázky v případě, že uživatel provede akci "Přenést ceny do zakázky". Doposud jsme informaci o dodavateli zobrazovali pouze v programu ecPartner a v Poptávkách.

Vytváření záznamů společného "ObjectSpace" v databázi

Upravili jsme způsob zpracování hodnot „NULL“ a "0" v rozeditovaných procesech před uložením zakázky. Výsledkem úpravy je bezpečnější proces uložení rozeditovaných záznamů v zakázce.

agenda smluv maly
agenda smluv maly

Úprava importní šablony z Krosu

V importní šabloně XLS "Kros - Rozpočet 2021" jsme provedli úpravu, která zpracovává nevyužitá Třídící kritéria a tak rychleji provede výsledný import.

                        

 

 

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas