banner 2021 2b

 

Používejte pro své rozpočty aktuální a správné ceny

Cenová soustava ÚRS byla kompletně zaktualizována a její nová verze zohledňuje aktuální situaci týkající se mimořádného nárůstu cen především stavebních materiálů. Přehled všech novinek v CS ÚRS pro cenovou úroveň 2022-II najdete na nově zřízeném webu zde.

 

U vybraných stavebních materiálů došlo v prvním pololetí roku 2022 ke zdražení o desítky procent, a to i během jednoho měsíce. Nově máte k dispozici průběžný monitoring vývoje cen stavebních materiálů. Zde můžete sledovat změny ve formě měsíčních indexů.

agenda smluv maly

 

Uživatele systému euroCALC 3 upozorňujeme, že Aktualizace dat ÚRS CÚ 2022-II je poslední pro tuto verzi a zároveň k 31. 12. 2022 končí technická podpora systému. Přejděte na euroCALC 4 a získáte mnoho dalších výhod. Vše o upgradu naleznete na www.eurocalc4.cz

 

A na co se uživatel systému euroCALC 4 může těšit?

 

Kompletní databáze komerčních variant

V ceníku prací a materiálů se kromě směrných položek nově zobrazují v systému euroCALC 4 i komerční varianty. Ceny přímo od výrobců umožňují snadnější a efektivnější rozpočtování.

 

agenda smluv maly
 agenda smluv maly

Jak pracovat s databází komerčních variant

Komerční varianty jsou pro lepší orientaci odlišené zelenou barvou písma a jiným kódem. Po kliknutí na konkrétní položku se označí celý blok i s ostatními komerčními variantami včetně směrných položek. Záleží pak na uživateli, kterou z nich si zvolí.

Propojení se stavební knihovnou DEK

Propojení knihovny se systémem euroCALC 4 umožňuje využívat hromadný zápis položek do rozpočtu. Díky tomu ušetříte čas a budete mít jistotu, že jste při ocenění i specifických konstrukcí jako například vegetační střechy na nic nezapomněli. Knihovna aktuálně obsahuje více než 1700 oceněných konstrukcí.

 

agenda smluv maly

Vybrané novinky v datech ÚRS:

Všechny položky soustavy byly aktualizovány a nově bylo zařazeno na 2 tisíce nových konstrukcí ve 23 katalozích a přes 8 tisíc nových materiálů.

Tepelná čerpadla a akumulační nádrže

Vzhledem k nynější zvýšené poptávce byl doplněn sortiment tepelných čerpadel typu vzduch-voda a země-voda pro různé kombinace vytápění, přípravy teplé vody a chlazení. Byly přidány také nové položky akumulačních nádrží k solárním systémům, te­pelným čerpadlům a fotovoltaickým elektrárnám.

Stykovací (vylamovací) výztuž

Do soustavy byly zapracovány položky stykovací výztuže. Stykovací výztuž slouží pro propojení monolitických železo­betonových konstrukcí, které nejsou betonovány naráz, ale na etapy. Její užití zajistí jednoduché a bezpečné spojení jed­notlivých úseků.

Zemní vzduchový výměník

Nově byly zařazeny položky pro realizaci zemního vzdu­chového výměníku. Ten využívá teploty země k tomu, aby vzduch proudící v potrubí pod zemí přejal teplotu okolní zeminy. Snižuje se tak energetická náročnost pro ohřev nebo chlazení vzduchu.

Betonové krytiny

K položkám betonových krytin jsme doplnili komerční vari­anty položek s použitím výrobků firem Bramac a Betonpres. Komerční varianty těchto dvou výrobců tak vhodně doplnily stávající komerční varianty KM Beta.

Konstrukce z SOK prefabrikátů

Katalog suché výstavby byl doplněn o nové položky pro montáž sádrokartonových prefabrikátů. Jde o konstrukce z desek SOK, které jsou naformátované a frézované již z vý­roby přesně podle projektu.

Podtlakové kotvení povlakových krytin

Byly zařazeny položky podtlakového kotvení povlakových krytin plochých střech. Systém je založen na působení větru na střešní konstrukci, kdy se sací síly využijí ke kotvení hydroizolace prostřednictvím vakuových ventilů.

Kompletní přehled novinek v CS ÚRS 2022-II zde

 

 

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas