site 3279650 960 720

 

Při realizaci velkých staveb je skoro nereálné myslet na všechny ty harmonogramy práce, nákupy materiálu a koordinaci jednotlivých profesí, bez čehož by projekt nejspíše nedospěl do úspěšného konce.

Pojďme si ukázat, jak by realizace projektu velké pozemní stavby fungovala bez softwaru pro řízení stavebních projektů.

Vypadalo by to asi takto:

  • Pracovník na stavbě by si všiml něčeho, co je v rozporu s plánem.
  • Informoval by svého nadřízeného, který by informoval vedoucího projektu, a ten by se o této nesrovnalosti obrátil na architekta.
  • Architekt by pak musel vytisknout nové plány a nechat je doručit do kanceláře stavbyvedoucího.
  • Tam by projektový manažer poskytl projektovému týmu informace, jak má dál postupovat.


V takovém případě může tento proces trvat jeden až dva dny. Co mezitím ale budou dělat členové Vašeho týmu?

Pokud budete postupovat bez vyjádření architekta a vyřešíte problém jinak, než by Vám doporučil, riskujete, že zvolíte špatné řešení a budete muset vše přepracovat. Pokud neuděláte nic, Váš projekt se pozastaví a harmonogram se zpozdí o dobu potřebnou k získání nových plánů.

Díky nástroji pro řízení projektů může pracovník nebo nadřízený své připomínky sdílet digitálně s možností připojit fotografii nebo video a software okamžitě upozorní příslušné osoby, kterých se problém týká. Architekt může na základě těchto informací digitalizované plány aktualizovat. Po dokončení aktualizace se automaticky odešle oznámení všem, kteří byli zahrnuti do původního oznámení. Pracovníci na stavbě pak mohou pokračovat ve změnách již několik hodin po zjištění problémů.

Velké projekty provází obrovské papírování
Dokážete si představit, kolik dat o stavebních plánech vzniká u velkých stavebních projektů? Představte si rozsáhlý projekt revitalizace uprostřed města, kde se po několik let budují kanceláře, obchodní prostory a bydlení.

U takto velkého projektu bude dat příliš mnoho na to, aby se dala přenést na papír. Změny budou příliš časově náročné a nepohodlné na tisk a distribuci – bez použití digitálních nástrojů.

V tomto příkladu by generální dodavatel mohl použitím digitálních nástrojů ušetřit hned několika způsoby. V opačném případě by si musel pronajmout velkou místnost, kde by byly uloženy všechny výkresy projektu. Pak by museli najmout několik zaměstnanců, aby s nimi pracovali – nemluvě o samotných nákladech na tisk.

Díky nástroji pro řízení projektů může generální dodavatel snížit počet předělávek a zpoždění tím, že bude mít k dispozici vždy aktuální verzi stavebních plánů, takže o změnách bude v reálném čase informovat všechny potřebné strany. To pomáhá stavebním společnostem dokončit projekty včas a v rámci rozpočtu.

Software pro řízení projektů navíc může usnadnit vyhledávání, ukládání a aktualizaci všech povolení k projektu. Ve výše uvedeném příkladu by velký projekt mohl vyžadovat stovky povolení, které by bylo třeba v krátké době připravit pro inspekci.

Navíc software pro správu projektů dokáže sledovat události a vy můžete propojit všechny potřebné dokumenty pro danou inspekci a proces automatizovat. Když přijede někdo na kontrolu, mohou mu být po příjezdu automaticky odeslány všechny dokumenty s povoleními a další potřebné informace.

Data jsou hnacím motorem produktivity a efektivity
Software pro řízení projektů usnadňuje organizaci a získávání informací a jejich předávání klíčovým zúčastněným stranám.

Složitost projektu v kombinaci s rozpočtově vázanými harmonogramy a omezenými maržemi nabízí jen malý prostor pro chybovost a následné předávky. Papírové dokumenty, plány, komunikace na různých úrovních a osobní dohled jsou příliš neefektivní, časově náročné nebo nákladné.

Ve stavebnictví se vždy používal sběr dat. Správná data, realizovaná ve správný okamžik, jsou nezbytná pro rozhodování v reálném čase. To ovlivňuje výsledek zakázky.

Bez digitálního sběru a sdílení dat končí projektoví manažeři svůj pracovní den tím, že čtou a papírové zprávy vypracované stavebním dozorem a tyto zprávy zpracovávají – leckdy se musí spolehnout na ústní podání od pracovníků a řemeslníků, kteří ani nejsou přímými zaměstnanci.

S dobrým nástrojem pro řízení projektů lze data ukládat a organizovat tak, aby je bylo možné snadno vyhledat a analyzovat. Má také formuláře pro sledování míry dokončení, dodávek, kontrolních dnů a dalších údajů. Je hlavním komunikačním uzlem mezi Vámi a klíčovými zúčastněnými stranami. Navíc obsahuje výkresovou dokumentaci a další poznámky ke stavbě. Zkrátka obsahuje vše, co potřebujete k řízení velkého stavebního projektu.

Pro ty, kteří pracují v oblasti pozemního stavitelství, se platforma pro řízení projektů stává jediným zdrojem informací pro všechny zúčastněné strany. Obsahuje aktuální plán v jeho nejnovější verzi a o všech změnách lze všechny okamžitě informovat. Navíc si můžete prohlédnout historii všech změn od doby, kdy se data o projektu začala shromažďovat.

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas