Ve středu 21. 4. 2021 proběhl Webinář pro pedagogy. Jednalo se o on-line setkání zástupců škol, se kterými dlouhodobě spolupracujeme v rámci studentské soutěže Rozpočtujeme s Callidou. Už loni se bohužel kvůli pandemickým opatřením nemohl konat jubilejní 25. ročník této soutěže a letos, ze stejných důvodů, jsme soutěž byli nuceni zrušit také. Tento moderovaný webinář byl rozdělený do několika ucelených bloků.

Webinář otevřel regionální manažer společnosti Callida pro Moravu Daniel Martynek, který má bohaté zkušenosti z oblasti veřejné správy díky působení na Magistrátu města Třince na odboru investic. Jeho hlavní činností byla implementace BIM metodiky, což bylo i hlavní téma jeho příspěvku.

Dalším řečníkem byl Pavel Hanuš, který ve firmě Callida působí na pozici Business Development Manager. Nejprve představil účastníkům novou verzi systému euroCALC 4 a s ní související možnost BIM rozpočtování. Díky této funkcionalitě lze využívat informace z BIM modelu, a tím výrazně ulehčit práci nejen rozpočtářům při tvorbě rozpočtu.

Po krátké přestávce se ujal slova lektor a pedagog ing. Stanislav Tržil, který seznámil účastníky s Videokurzem rozpočtování staveb. Díky tomuto kurzu se může každý seznámit s teoretickými znalostmi rozpočtování, naučí se, jak správně číst projekt a formou praktických příkladů si procvičí vytváření položkového rozpočtu a výkazy výměr. Je určený jak začínajícím rozpočtářům a kalkulantům, tak i těm, kteří si potřebují prohloubit své dosavadní znalosti rozpočtování stavebních prací pro pozemní stavitelství. Výuka probíhá v softwaru euroCALC 4 a je rozdělena do 9 samostatných lekcí. 

V závěru webináře proběhla volná diskuze, ve které se účastníci shodovali, že v době pandemických opatřeních, kdy byly školy uzavřené, sice on-line výuka probíhala bez problémů, ale ukázalo se, že přímý osobní kontakt učitel – žák je nenahraditelný, a teprve čas ukáže, jaké dopady na vzdělání studentů a žáků budou tyto bezprecedentní události mít.

Callida děkuje všem, kteří se na pořádání Webináře pro pedagogy podíleli i všem účastníkům a ti, kteří se nemohli k této akci připojit, mají možnost si celý webinář poslechnout ze záznamu na tomto odkazu.

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas