bridge 844772 1280

Natural Resources Wales (NRW) je největší organizací, kterou sponzoruje velšská vláda. Je nezávislým regulačním úřadem pro životní prostředí a spravuje přírodní zdroje Walesu. K tomu plní další funkce, které dříve zastávaly vládní organizace jako je Countryside Council for Wales, Forestry Commission Wales nebo Environment Agency in Wales.

NRW má za úkol zajistit, aby životní prostředí a přírodní zdroje Walesu byly využívány udržitelným způsobem, a to jak v současnosti, tak i v budoucnu.

V této organizaci pracuje 1900 zaměstnanců, kteří společně spravují 7 % rozlohy Walesu včetně lesů, národních přírodních rezervací, vodních ploch a protipovodňových zábran a ročně řeší přibližně 9 000 hlášených ekologických incidentů. 

NRW využívá Asite od roku 2014 zejména pro optimalizaci své práce a pro dokonalý přehled o více projektech v rámci organizace.

Pomocí platformy Asite se ve společnosti NRW vytvořil systém pro správu spolupráce s mnoha různými konzultanty, dodavateli a subdodavateli. Toto řešení jim umožňuje bezproblémovou komunikaci a koordinaci všech zúčastněných stran.

Systém Asite CDE (Sdílené datové prostředí) je také využíván k tomu, aby společnost NRW a jejich skupina dodavatelů měla snadno přístupná data ke svým projektům. CDE je jediný zdroj pravdy, protože všechny dokumenty spojené s projektem jsou ukládány, sdíleny, spravovány v jednom centralizovaném úložišti.

Jak je vidět řešení Asite CDE najde uplatnění i mimo stavební obor. Je to ideální nástroj pro správu a sdílení dat a dokumentů v jakémkoli odvětví.

Celý článek v angličtině si můžete přečíst zde.

A chcete-li se o Asite dozvědět víc, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas