network 3607640 1920c

 

Průmysl 4.0 je obecný pojem, kterým označujeme řadu nově vznikajících technologií, o nichž mnozí věří, že reprezentují čtvrtou průmyslovou revoluci. Tyto nové technologie, založené na datech a analýze, jsou především zaměřeny na vzájemné propojení, automatizaci a „strojové učení“.

Pro stavební průmysl se otevírá nový svět, ve kterém moderní technologické platformy pomohou zvýšit produktivitu, podpoří flexibilní výrobní kapacity a vytvoří vysoce hodnotná pracovní místa. Tím se samozřejmě zvyšuje konkurenceschopnost a v konečném důsledku se tím podpoří i růst národního hospodářství. 

Aby však byla digitální transformace stavebního průmyslu úspěšná, je třeba do ní zapojit nejen velké společnosti, ale také malé a střední podniky (SME), které tvoří významné procento tohoto odvětví.

Význam malých a středních podniků ve stavebnictví

Nejčastější horní hranicí pro označení malého a středního podniku je 250 zaměstnanců a obrat, který nepřesahuje 50 milionů EUR. Ale tato kritéria se často liší mezi zeměmi a někdy i mezi různými průmyslovými odvětvími. 

I přes svou velikost jsou malé a střední podniky obrovským motorem hospodářského růstu v regionech a vytvářejí velký podíl na zaměstnanosti. Například 98 % stavebních dodavatelů v Evropě tvoří malé a střední podniky a živnostníci. A to platí napříč celým regionem.

Když vezmeme v úvahu dopad stavebnictví na globální ekonomiky a skutečnost, že většinu tohoto odvětví tvoří malé a střední firmy, jasně se ukazuje, že posílení zavádění digitálních technologií v této oblasti je pro hospodářskou konkurenceschopnost a prosperitu zásadní.

Výhody nových technologií pro malé a střední podniky

Jak již bylo uvedeno, digitální transformace umožní malým a středním podnikům zvýšit jejich konkurenceschopnost. Konsolidací dat a integrací systémů mohou firmy optimalizovat činnosti pomocí informací z předešlých projektů, což jim umožní zvýšit svou produktivitu.

Schopnost přeměnit data na užitečné a použitelné informace pomáhá firmám snížit náklady, minimalizovat rizika a dosáhnout kvalitnějších výsledků. Digitální technologie v konečném důsledku poskytují malým a středním podnikům vyšší informovanost o trhu a umožnují jim získat přístup na globální trhy a do sdílené znalostní databáze za relativně nízkou cenu. 

Zřízení informačního systému, který podporuje nepřetržitý tok informací a aktualizací mezi jednotlivými stranami projektu, zvyšuje efektivitu. Například použití zařízení a senzorů podporující Internet věcí (IoT) může poskytnout pohled na výkon distribuovaných komponent v propojeném systému.

Ačkoli se má za to, že malé a střední podniky jsou často flexibilnější než velké společnosti, tak v případě využívání digitálních technologií ve stavebnictví, bohužel zůstávají pozadu.

Proč jsou malé a střední podniky pozadu?

Díky své velikosti mají malé a střední firmy obecně lepší předpoklady pro přizpůsobení se novému vývoji. Jejich velikost však také znamená, že mají omezené finanční možnosti.

Mnoho podniků má tendenci důvěřovat technologiím, na které jsou zvyklé, a odmítají nové inovace a procesy vyžadující přímé investice, a to navzdory prokazatelným přínosům. Z tohoto důvodu se malé a střední firmy často vyznačují sníženou inovační aktivitou, nízkou mírou technologického růstu a nižší efektivitou.

Například ve Velké Británii pouze 72 % malých a středních podniků tvrdí, že se vydalo cestou digitální transformace. Navíc 8 % těchto firem, tedy více než 270 000 malých a středních podniků, vůbec neplánuje realizovat projekt digitální transformace. V tomto průzkumu mezi hlavní výzvy, které malé a střední podniky považovaly za nutné překonat, patřil přístup k investičnímu rozpočtu, špatná propojitelnost a nedostatek interních dovedností.

Tento příklad z Velké Británie není ojedinělý. Širší evropská zpráva říká, že nepřipravenost pro implementaci a přijetí nové technologie je druhou největší překážkou, přičemž téměř třetina respondentů ji uvádí jako velmi významnou komplikaci.

Třetí nejčastěji uváděnou překážkou byla nízká rychlost připojení k internetu, což naznačuje, že kvalitní digitální infrastruktura je zcela zásadní pro rozšíření moderních technologií. Čtvrtina malých a středních podniků navíc vnímá nedostatek vhodných možností financování jako klíčovou překážku digitalizace ve své společnosti.

Co můžeme udělat pro to, abychom přivedli malé a střední podniky k digitalizaci?

Vzhledem k převaze malých a středních podniků ve stavebnictví je řešení výše uvedené otázky nezbytně nutné k urychlení digitální transformace tohoto odvětví.

Jak uvedl generální ředitel společnosti Asite, Nathan Doughty, ve své poslední zprávě: „Integrace technologií a procesů digitálního inženýrství je další velkou výzvou našeho odvětví a musíme se společně vypořádat s tím, abychom zajistili, že nikdo nezůstane pozadu.“

I když již bylo prokázáno, že malé a střední podniky mají dobrou pozici, aby mohly tento inovační vývoj absolvovat, existuje mezi nimi určitá nejistota, pramenící z obavy o zisky a o možnosti aplikace těchto digitálních nástrojů na jejich stávající obchodní modely a procesy.

Po celém světě existuje řada programů a iniciativ napříč průmyslovými odvětvími, která se snaží tuto neochotu zlomit, a to podporou inovací či poskytnutím financování. Ovšem základem všech překážek je nedostatek znalostí a dovedností. A konkrétně ve stavebním průmyslu se k tomu přidává i nedostatek sdílení těchto znalostí.

Za tímto účelem Evropská komise navrhla vytvoření ekosystému, který by sdružoval malé a střední podniky i velké společnosti působící ve stavebnictví, a které by spolupracovaly na experimentování, testování, implementaci a kombinování digitálních technologií (např. Digitální dvojče, robotika, BIM atd.)

Tato platforma znalostí pro spolupráci by pomohla nejen sdílet náklady a technické znalosti, ale také řešit roztříštěnost a nedostatek standardizace a součinnosti v tomto odvětví. V konečném důsledku není digitální transformace jen o technologiích, ale o vytvoření prostředí, které umožní jejich rychlé a efektivní nasazení.

Iniciativa Evropské komise je jen jedním příkladem toho, jak můžeme nastavit cestu k lepší spolupráci, která je založená na sdílení znalostí a inovací. Důležitost tohoto kroku ještě víc podtrhla pandemie, která jasně ukázala provázanost globálních ekonomik a potřebu digitální transformace.

Vzhledem k tomu, že se situace mění a malé a střední podniky se stávají méně konzervativními ve svých investicích do digitálních technologií, pravděpodobně uvidíme vytvoření více meziregionálních programů a konsorcií určených pro podporu digitalizace ve stavebním odvětví.

Cloudová řešení poskytují skvělý základ pro digitální transformaci, protože nepotřebují vysoké vstupní náklady. A to hlavně proto, že nevyžadují další IT infrastrukturu, což může být často nákladná investice do již tak napjatého rozpočtu. Platformu Asite lze bezproblémově integrovat do interních obchodních procesů, a tím získat větší flexibilitu i zabezpečení. Navíc pro financování digitální transformace lze využít dotačních programů EU. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo se přihlaste na prezentační webinář DEMO DEN ASITE .

 

 

 

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas