Rozpočtář ořez2b

Během tohoto videokurzu se účastníci seznámí s teoretickými znalostmi rozpočtování, naučí se, jak správně číst projekt a formou praktických příkladů si procvičí vytváření položkového rozpočtu a výkaz výměr. Výuka probíhá v softwaru euroCALC 4 a je rozdělena do 9 samostatných lekcí. Videokurz Rozpočtování staveb vede zkušený rozpočtář a lektor Ing. Stanislav Tržil a je určený jak začínajícím rozpočtářům a kalkulantům, tak i těm, kteří si potřebují prohloubit své dosavadní znalosti rozpočtování stavebních prací pro pozemní stavitelství.

Přinášíme vám rozhovor s autorem videokurzu Ing. Stanislavem Tržilem, který vyučuje odborné předměty na Střední průmyslové škole stavební v Třebíči a zároveň působí jako profesionální rozpočtář.

Jak vznikl nápad vytvořit videokurz Rozpočtování staveb?

Na jaře letošního roku se vše začalo přesouvat do online sektoru. Napadlo mě, že i způsob výuky může probíhat vzdáleně přes internet. S firmou Callida jsme se o této možnosti bavili a ta mě v mém nápadu podpořila. Vytvořil jsem první ukázkovou lekci. Se spolupracovníky z Callidy jsme ji vyladili a domluvili se na dalších lekcích.

Pro koho je videokurz určený?

Videokurz bych doporučil lidem, kteří mají stavební vzdělání, chtěli by se naučit rozpočtům a používat přitom program euroCALC 4. Myslím si, že by ho v současné době skvěle využili i studenti čtvrtých ročníků stavebních průmyslových škol, kteří se tomuto předmětu věnují.

V čem jsou přednosti videokurzu?

Teorie je názorně vysvětlená, jsou zde naznačeny další varianty řešení, jednotlivé lekce se dají kdykoliv zastavit, vrátit a pustit znova. Díky zkušenostem z hodin rozpočtů staveb vím, co potřebují začátečníci vědět pro to, aby mohli rozpočtovat.

Představte nám blíže videokurz. Jak je rozdělený? Jak probíhají jednotlivé lekce?

Lekce jsou členěny tematicky podle jednotlivých stavebních oddílů. V úvodní videolekci nalezne účastník informace o vkládání jednotlivých položek a o úpravách rozpočtů. Schéma dalších lekcí je obvykle rozdělené na tři části. V první části ukážu na fotkách a schématech danou stavební konstrukci. Ve druhé části nahlédneme do jednoduchého projektu. V poslední části v programu euroCALC 4 vložíme položky a spočítáme výměry.

Máte zkušenosti s lektorováním? Jaká byla tato nová zkušenost s vytvářením videí?

Už asi 8 let školím budoucí rozpočtáře. Kurzy se jmenují Rozpočtování pro začátečníky. Účastníkům těchto kurzů vyhovovala jak náplň, tak i příjemná atmosféra. Tato zkušenost pro mě byla přínosná, zlepšil jsem se v práci s technikou a vyzkoušel jsem si novou formu vyučování. Díky firmě Callida vznikl zajímavý vzdělávací produkt.

Celý videokurz je možné koupit na adrese www.kurzrozpoctovani.cz, kde zároveň naleznete více informací i krátkou ukázku z lekce Rozpočtování překladů a nosníků.

 

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas