pro studenty

 

 

Dlouhodobě se snažíme podporovat studenty vysokých i středních odborných škol, a proto jim nabízíme možnost bezplatně si zapůjčit oceňovací systém euroCALC na dobu 4 měsíců. V průběhu mimořádného stavu jsme zajistili kapacity, aby se počet zápůjček studentských licencí mohl výrazně navýšit a zhruba od poloviny března registrujeme více než 200 studentských instalací programu euroCALC.

Callida tento nebývalý nápor s přehledem zvládla a všem požadavkům vyhověla. Díky tomu měli studenti dál k dispozici pracovní nástroj pro procvičování a zdokonalování svých rozpočtářských znalostí, přestože jim byla upřena možnost navštěvovat školu.

Nebývalý zájem ze strany studentů nás velmi potěšil a věříme, že jsme jim tímto on-line řešením pomohli prohloubit jejich znalosti i praktické dovednosti a více si osvojit práci s oceňovacím systémem.

 

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas