soutez

Je tomu tak! Letos se koná již 25. ročník studentské soutěže pro SŠ a VŠ s názvem Rozpočtujeme s Callidou, která si získala řadu příznivců a prošlo jí za tu dobu již stovky studentů. Když společnost Callida začala v roce 1990 působit v českém stavebnictví, byl jedním z její cílů také podpora vzdělávání studentů ve stavebním oboru. Naší snahou bylo a je neustále zlepšovat znalosti studentů v oblasti tvorby stavebních rozpočtů a tím je nepřímo připravovat na úspěšný vstup do praxe.

Soutěží se opět ve dvou kategoriích. Ve středu 25. března poměří své síly studenti VŠ. Ve čtvrtek 26. března přijde na řadu klání SŠ. Jistě bude zajímavé sledovat, zda-li své prvenství z loňského roku obhájí ČVUT Praha resp. Střední škola stavební z Havlíčkova Brodu.

Důležité je také zmínit, že celá soutěž by nemohla úspěšně proběhnout bez podpory Fakulty stavební ČVUT, která tradičně poskytne prostory a zázemí pro konání této akce. Sluší se také připomenout, že finanční podporu poskytly partneři soutěže Baumit, spol. s r.o., Českomoravský beton, a.s. a GEOSAN GROUP a.s. za což jim patří velký dík. A mediálním partnerem se pro letošní ročník stal odborný časopis Stavitel. O výsledcích soutěže vás budeme informovat na našich stránkách www.callida.cz i prostřednictvím FB a LinkedIN.

 

Partneři

Geosan GroupAkciová společnost GEOSAN GROUP patří mezi významné subjekty na českém stavebním trhu. Zabývá se širokým spektrem stavebních činností. K nim patří výstavba pozemních budov, objektů a komunikací, rekultivace, odstraňování starých ekologických zátěží, speciální zakládaní staveb, výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací, hydrotechnické stavby a též developerské projekty. 

 

RigipsV rámci společnosti Baumit vyrábíme a prodáváme stavební materiály jako systémové řešení pro celou stavbu. Naší vizí je, aby všichni lidé v Česku měli zdravé a krásné bydlení. Tato vize společně s našimi spokojenými zákazníky je pro nás závazkem, abychom i nadále udávali trendy ve stavebnictví a udržovali vysoký standard našich výrobků.

 

Českomoravský BetonČeskomoravský beton, a.s. je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České republiky a na Slovensku. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje 85 nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001 a systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001 v platném znění a splňují nejpřísnější ekologická kritéria.
Hlavní výrobní program, výroba čerstvých betonových směsí, je doplněna o výrobu moderních stavebních materiálů: litých anhydritových a cementových potěrů, cementových litých pěn, čerstvých zdicích malt, a také materiálů pro stavbu vozovek a prefabrikátů. Nedílnou součástí v oblasti výroby transportbetonu jsou sdružené služby čerpání a doprava betonu. Kompletní nabídku na beton doplňují služby zahrnující zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.

 

Českomoravský BetonČasopis Stavitel přináší klíčové informace ze stavebnictví a pro stavebnictví. Mapuje postupně a podrobně celý stavební proces a je klíčovým zdrojem informací nejen pro TOP management firem a HR pracovníky. Informace jsou zvláště vhodné pro firmy, zadavatele veřejných zakázek, projektanty, architekty, zaměstnance stavebních úřadů a vysokoškoláky, protože mají edukativní charakter.

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas