Řízení letového provozu České republiky s. p. (ŘLP) využívá od podzimu 2018 systém Field View. Tento systém jim výrazně pomáhá při správě objektů po celém území České republiky, a také v oblasti výstavby – zejména při komunikaci s generálním dodavatelem stavby.

Ve svém podnikovém zpravodaji Strip představují Field View svým zaměstnancům. My vám přinášíme krátký úryvek z tohoto článku, ve kterém se dozvíte, jaké největší výhody přinesla implementace Field View v ŘLP:

S použitím jednoho mobilního zařízení lze pořídit záznam o závadě nebo nedodělku s podrobným popisem, pořízenou fotodokumentací (kterou lze ještě popsat a editovat přímo do fotografie), to vše právě na půdorysném podkladu, který slouží k přesnému určení polohy závady. Nastaveným komunikačním plánem lze závady ihned delegovat na příslušné řešitele.

Výhodou řešení přes mobilní zařízení je minimalizování následné agendy v kanceláři, protože všechny potřebné informace se synchronizací zařízení ukládají a delegují odpovědným osobám. Pokud jsou požadovány textové výstupy, tak i tyto se v PDF automaticky generují a rozesílají. Aplikace umožňuje i práci v terénu ve ztížených podmínkách off-line a synchronizace je provedena až po připojení zařízení k internetu. Silnou stránkou je opravdu široká možnost vlastního přizpůsobení zadávaného obsahu na straně uživatele, což z aplikace může činit užitečný nástroj i pro jiná střediska a oddělení podniku.

Celý článek naleznete zde.

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas