web3

 

Na českém stavebním trhu došlo za poslední rok k razantnímu nárůstu cen stavebních prací a materiálů o více než 8 %. Aby se nabídky nevytvářely pod cenou, vydáváme každý půlrok pro uživatele našeho systému euroCALC aktualizaci dat, která odráží tento cenový vývoj. Nyní máme připravenou Aktualizaci dat v CÚ 2019-II a Vy se můžete podívat na seznam, v jakých katalozích došlo k největším změnám.

Vybrané novinky v datech ÚRS

Zemní práce
Do katalogu bylo doplněno řízené horizontální vrtání s vtaženým potrubím a rekalkulován řízený zemní protlak (konzultováno s Českou společností pro bezvýkopové technologie).

Budovy a haly — zděné a monolitické
Do kontaktního zateplení bylo přidáno zateplení deskami z fenolické pěny a pórobetonu a lištový systém pro kontaktní zateplení. Provětrávané zateplení bylo rozšířeno o obklad vnějších ploch z betonových prvků. 

Povlakové krytiny, Izolace tepelné
Kotvení izolace plochých střech bylo rozděleno na kotvení do lehčeného betonu, betonu prostého a železobetonu, doplněno odstranění nasáklé tepelné izolace.

Konstrukce tesařské
Pro památkově chráněné objekty byly přidány demontáže tesařských konstrukcí k opětovnému použití.

Konstrukce zámečnické
Katalog byl rozšířen o montáž a demontáž kompozitních výrobků a zdvojené podlahy.

Zvláštní zakládání objektů — nově obsahuje zřízení pilířů technologií Deep Soil Mixing.

Lešení — přidány konzoly pro založení lešení osazené na stěně.
Budovy a haly — zděné a monolitické — doplněn systém velkoformátových pórobetonových tvárnic pro strojové zdění a tepelná izolace vkládaná mezi překlady z XPS.

Vedení trubní, dálková a přípojná — do drenáží budov dopiněna revizní a proplachovací šachta z PVC-U, přidány položky pro čedičové stokové žlaby.

Komunikace pozemní a letiště — betonová dlažba byla doplněna
o velké formáty; nově byly zařazeny položky pro vybavení komunikací
(baliseta, clona proti oslnění, dopravní knoflíky apod.) a akustický obklad zdí; katalog obohacen o provedení antigraffiti a odstranění graffiti u protihlukových stěn, kosení zeleně u krajnic cest a čištění svodnic lesních cest.

Elektromontážní práce — silnoproud — přidány položky pro tažení samonosného dielektrického optického kabelu (SDOK) na vedení rozvodů vysokého napětí a zajištění přechodové bariéry na venkovním vedení pomocí jedné plošiny.

Montáže potrubí — doplněno odplynění a inertizace potrubí a demontáž PE plynovodního potrubí.

Zdravotně technické instalace budov — katalog nově obsahuje víková šoupátka.

...a tisíce dalších novinek a změn v desítkách katalogů, jako jsou Budovy a haly, Komunikace, ZTI, Plochy a úprava území ad.

Vybrané novinky katalogu materiálů SCI-Mat

Byly doplněny a aktualizovány výrobky těchto firem:
ABB s.r.o., Elektro-Praga
ACO Stavební prvky spol. s r.o.
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
Baumit, spol. s r.o.
CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Českomoravský beton, a. s.
Fermacell GmbH, organizační složka
Hauraton - Benefit stavební prvky s.r.o.
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
HL Hutterer Lechner GmbH
Icopal Vedag CZ s.r.o.
IVAR CS spol. s r.o.
JUB akciová společnost
KB - BLOK systém, s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
KNAUF Praha, spol. s r. o.
LASSELSBERGER, s.r.o. (RAKO)
LB Cemix, s.r.o.
MEA Water Management s.r.o.
Mediterran CZ s.r.o.
PRESBETON Nova, s.r.o.
Puren GmbH, Německo
Ruukki CZ s.r.o.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - Divize RIGIPS
Schiedel, s.r.o.
Schlüter-Systems KG
VAPIS stavební hmoty s.r.o.
VÝTAHY, s.r.o.
Wienerberger s.r.o.
Xella CZ, s.r.o.

Celkem bylo doplněno či zaktualizováno přes 60 tis. položek.

 

 

 

 

Picture: Designed by senivpetro / Freepik

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas