20190528 105821

Tento týden 28. a 29. května se konal 5. ročník konference BIM ve stavebnictví 2019. Akce letos nabídla 24 příspěvků odborníků z různých oblastí stavebnictví i státní správy. Na začátku konference se zhodnotil současný stav zavádění BIM v Česku a směřování vývoje do roku 2022, kdy BIM bude povinný u určitých typů zakázek. Účastníci se mohli také seznámit s již realizovanými pilotními BIM projekty, mezi které například patří i výstavba základní školy v Třinci, na jejíž přípravě a realizaci  se formou poradenství podílela i společnost Callida. Dalšími tématy byla role BIM v přípravě staveb, využití sdíleného datového prostředí pro ukládání a schvalování dokumentů stavby nebo třeba komunikace a sdílení projektů mezi projektanty a výrobci. Druhý den pak účastníci konference mohli vidět praktické příklady staveb, které se zúčastnily přehlídky Stavba roku.

Důležitou součástí této konference byla také paralelně probíhající výstava Technologie pro BIM MINIEXPO 2019, které se zúčastnilo celkem 10 vystavovatelů včetně firmy Callida. Hlavním tématem výstavy byla samozřejmě metodika BIM a digitalizace stavebnictví. Drtivá většina vystavovatelů předváděla technologie a softwary pro architekty, projektanty a stavební inženýry. Callida zde prezentovala model BIM rozpočtování, který nabízí systém euroCALC4. Ten dokáže data uložená uvnitř 3D modelu (IFC soubory) nejen načíst, ale rovněž je zpracovat. Díky tomu je možné pomocí nastavených pravidel získat soupis údajů nezbytných pro oceňování. Výsledkem je položkový rozpočet vytvořený rychle a přitom přesně. Jsme zatím na začátku, ale víme, kam chceme směřovat
a že tato snaha má smysl a budoucnost. Ostatně velký zájem návštěvníků o spolupráci nás v tom jen utvrdil.

Pokud vás BIM rozpočtování zajímá a chtěli byste společně s námi toto řešení dál rozvíjet, neváhejte nás kontaktovat.

 

Fotogalerii z akce naleznete zde >>

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas