BIMworkshop 6.JPG Draft A.JPG Dokon eno úsp n A

 

Již čtvrtým rokem Callida uspořádala spolu se Statutárním městem Třinec BIM worshop, který se konal 11. dubna letošního roku opět ve vendryňském hotelu Vitality.

Jeho cílem je přiblížit BIM ostatním obcím, městům a organizacím, které o zavedení metodiky uvažují.

Třinec je jedním z prvních odvážných v Česku, které metody BIM ve stavebnictví zavádí a také již aplikuje na konkrétní stavbě – tělocvičně mezi Jubilejní Masarykovou základní školou a Základní školou Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím.

A jak roste stavba, roste i její informační model. BIM ovšem není jen 3D model, kromě modelování obsahuje harmonogramy, náklady, procesy, analýzy, technické zprávy, požadavky na provoz, je o sběru a sdílení informací, tedy komunikačním kanálem všech zapojených složek stavby – od zadavatele, přes řemeslníka až po technický dozor. Celý projektový tým má tak jednu verzi informací, ať už pro koordinaci stavby, rychlé vyhledávání či audit projektu.

 „BIM není software, ale změna pohledu na výstavbový projekt, jeho přípravu, realizaci a především jeho správu a provoz. Stejně jako jiné obory využívají masivně výhod digitálního, moderního světa a technologií, nyní je řada na stavebnictví, aby pomocí BIM zvýšilo produktivitu projektových týmů a maximalizovalo užitnou hodnotu realizovaných staveb,“ popsal Pavel Lacina ze společnosti Callida a dodal, že BIM není cíl, je to etapovitý projekt, kterého lze dosáhnout pouze dílčími, přesto pečlivě naplánovanými kroky.

Building Information Modeling si postupně hledá své legislativně ukotvené místo v České republice. V roce 2017 byla schválena Koncepce zavádění metody BIM v Česku, klíčovým termínem je pak rok 2022, kdy budou nadlimitní stavební zakázky z veřejných rozpočtů povinně zadávány v BIMu. Jste na tuto skutečnost připravení? Napište nám, pokud se o BIM chcete dozvědět víc.

 

 BIMworkshop 10.JPG Final A.JPG Dokon eno úsp n ABIMworkshop 10.JPG Final A.JPG Dokon eno úsp n A

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas