Dodatky s formem

Úplně nová agenda dodatků v systému euroCALC 4. Slouží k zachycování více a méněprací. V systému euroCALC 3 to bylo řešené pomocí třídících kritérií, ovšem časem se ukázalo, že dodatky jsou něco víc než jen třídící kritéria. Dalo by se říct, že je to takový další rozpočet v rozpočtu. Co se tím myslí? Existuje nabídkový rozpočet u zakázky. Ve chvíli, kdy dojde k dohodě s dodavatelem a rozpočet je schválený, už nelze do rozpočtu vstupovat a měnit jej.

Nový euroCALC 4 nabízí funkce Zamčení položek a také Změna stavu celého rozpočtu. To znamená, že základní rozpočet lze zamknout pomocí funkce Změna stavu (pozice Uzavřeno) a už nejde položky dál editovat. Ovšem z praxe známe situace, kdy až v průběhu stavby se přijde na to, že ve schváleném rozpočtu chybějí některé položky, které je však potřeba do něj dodatečně promítnout.  

Nejdříve se nové položky musí do rozpočtu zaevidovat. To znamená, založit nový dodatek a do něj vložit položky. Do rozpočtu lze vložit úplně novou položku z oceňovacích podkladů, anebo (a to je častější případ) je možné použít tzv. kopii – zkopírování položky ze základního rozpočtu do dodatku. A v rámci té kopie určit, jak s položkou naložit během výměny: zda-li zkopírovat 1:1 nebo upravit výměru podle potřeby, případně je možné využít kopii položky a změnit výměru na zápornou apod .

Jakmile je dodatek hotový a schválený (proces schvalování si může každá firma nastavit podle svých interních předpisů a zvyklostí), všechny položky se zamknou a nikdo už nemůže do něj zasahovat. Další výhodou je, že všechny položky mají mezi sebou tzv. propojení, díky tomu lze v rámci přehledu snadno sledovat celý proces konkrétní položky nebo položek a snadno tak zjistit, kolik se reálně prostavělo. To platí samozřejmě i pro celý rozpočet nejen pro dodatky.

Chcete vědět víc o této novince, kontaktujte nás emailem rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme.

Tímto však výčet Novinek v systému euroCALC zdaleka nekončí. Příště Vás seznámíme s rychlejším vyhledáváním v systému euroCALC4. Sledujte i nadále náš web a FB.

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas