rsc 2019Také letos na jaře ve dnech 27. a 28. března 2019 proběhne tradiční soutěž „Rozpočtujeme s Callidou“, která je určená pro studenty středních a vysokých škol. Hlavním organizátorem a garantem je společnost Callida, která se ve spolupráci s obchodními partnery a ČVUT Praha snaží podporovat studenty stavebních oborů nejen ve studiu, ale rovněž v přípravě na jejich budoucí povolání. Snahou je upevnit a prohloubit dosud nabyté vědomosti v oblasti tvorby stavebních rozpočtů, a to formou praktického cvičení na reálné zakázce. Studenti tak mají možnost ukázat nejen své znalosti, ale také vyhrát hodnotné ceny.

Soutěž je rozložena do dvou dnů. Ve středu 27. března poměří své síly studenti SŠ. V široké konkurenci středních škol z celé České republiky není jistě jednoduché uspět, o to cennější je pak jakékoli umístění na „bedně“, které je oceněné skvělými odměnami. Ve čtvrtek 28. března své síly poměří studenti tří vysokých škol ČVUT Praha, VUT Brno a VŠTE České Budějovice. Stejně jako v minulých ročnících tak i letos budeme jistě svědky napínavého klání, ve kterém nejsou ve hře pouze stupně vítězů, ale také prestiž školy.

Soutěž Rozpočtujeme s Callidou se odehraje tradičně na půdě stavební fakulty ČVUT v Praze za finanční podpory partnerů soutěže, kterými letos jsou společnosti Českomoravský beton, a.s., GEOSAN GROUP a.s. a Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize RIGIPS.

O výsledcích bude veřejnost informována na webu www.callida.cz a dění kolem soutěže také lze sledovat na sociálních sítích https://www.facebook.com/callida.software/.

Partneři

Geosan GroupAkciová společnost GEOSAN GROUP patří mezi významné subjekty na českém stavebním trhu. Zabývá se širokým spektrem stavebních činností. K nim patří výstavba pozemních budov, objektů a komunikací, rekultivace, odstraňování starých ekologických zátěží, speciální zakládaní staveb, výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací, hydrotechnické stavby a též developerské projekty. 

RigipsSpolečnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips, je renomovaným specialistou na systémy vnitřní suché výstavby. Zákazníci znají tohoto výrobce především díky širokému sortimentu sádrokartonových desek a výkonným konstrukcím, podhledovým systémům a suchým podlahám. Rigips podniká na českém trhu více jak 25 let a díky vlastnímu vývoji a množství inovací, nabízí ekologické sádrokartonové desky s vysokou přidanou hodnotou. Široká nabídka umožňuje výběr nejen podle požadavků vlastní stavby, ale také podle specifických nároků a požadavků klienta na odolnost proti vlhkosti a požáru, akustiku, bezpečnost, estetiku, prostor i rychlost výstavby. Svými vlastnostmi v mnoha ohledech daleko předčí tradiční stavební materiály používané na bytové i mezibytové příčky. Správa reklamních kampaní.

Českomoravský BetonČeskomoravský beton, a.s. je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České republiky a na Slovensku. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje 85 nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001 a systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001 v platném znění a splňují nejpřísnější ekologická kritéria.
Hlavní výrobní program, výroba čerstvých betonových směsí, je doplněna o výrobu moderních stavebních materiálů: litých anhydritových a cementových potěrů, cementových litých pěn, čerstvých zdicích malt, a také materiálů pro stavbu vozovek a prefabrikátů. Nedílnou součástí v oblasti výroby transportbetonu jsou sdružené služby čerpání a doprava betonu. Kompletní nabídku na beton doplňují služby zahrnující zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas