Video je dostupné po přihlášení  (Jak se přihlásit?)

 

 

Zobrazte si podíl jednotlivých nákladů (včetně nekalkulovaných položek) na celkové ceně zakázky nebo podíl vlastní práce a všech subdodavatelů v přehledné kontingenční tabulce a grafu.