strom web

Od svého vzniku v roce 1990 pracujeme na zkvalitňování produktového portfolia. V současnosti nabízíme partnerům ve stavebním oboru komplexní řešení určené pro všechny fáze stavební zakázky a různé profese ve stavebnictví. Začíná to u obchodníků a rozpočtářů, kteří vytváří cenové nabídky, následují přípraváři a stavbyvedoucí, kteří mají za úkol stavbu realizovat. Život stavby nekončí ani po jejím dokončení a předání. Výhodou celého řešení jsou nástroje pro management a controlling stavby. V tomto článku se zaměříme pouze na dílčí části řešení - konkrétně na stavební software.

 

 

Rozpočtový software, resp. systém euroCALC 3

Naší nejznámější aplikací pro stavebnictví je stavební software euroCALC 3. Není to pouhý rozpočtový software (program na tvorbu stavebních rozpočtů). euroCALC 3 je navržený tak, aby zastřešil celý cyklus zakázky od prvotní cenové nabídky až po finální předání stavby. Kromě výkazu výměr a cenového rozpočtu zvládá zpracování limitek, poptávek subdodavatelů, časových harmonohramů, ale i generování smluv a controlling staveb pracující s daty napříč vícero zakázkami. Program euroCALC lze využívat i jako cloudovou aplikaci používanou prostřednictvím internetu.

Software euroCALC 3 pro stavební rozpočty a řízení staveb využívá přes 2000 uživatelů, mezi které patří velké a střední realizační stavební firmy, developerské společnosti, investorské a inženýrské firmy, montážní firmy, projekční a architektonické ateliery, pojišťovny, samostatní rozpočtáři a další.

 

mini banner ecs

 

Software Field View na sběr a distribuci informací o stavbě

Field View je novinkou roku 2015. Jedná se o program určený pro sběr informací přímo na stavbě (vady, nedodělky a pod.) a jejich následné systematické zpracování. Smyslem je, aby tento stavební software eliminoval "papírování" a přenesl agendu do datové a strojově zpracovatelné podoby. Software se používá zejména na tabletech a je prostřednictvím internetu napojen na vzdálené úložiště.

Program Field View je vyvíjen firmou Viewpoint, kterou v České republice zastupujeme.

 

mini banner ecs

 

Ukládání, sdílení a prohlížení dat

Pro ukládání, třídění, prohlížení a sdílení dat je určena webová aplikace For Projects, jejímž tvůrcem je taktéž firma Viewpoint. For Projects funguje jako SaaS - jde tedy o cloudovou aplikaci, ke které lze přistupovat z různých zařízení připojených i internetu. Aplikace je významná tím, že umožňuje prohlížení a určité úpravy souborů různých datových formátů, jako jsou dwg, dxf, dwf, pdf, xls(x), doc(x), psd, emf, jpg/png/bmp, wmf, cdr, 3df, 3ds, igs, ics, cgm ad.). Uživatel tak není nucen instalovat specializované programy.

Významnou součástí For Projects jsou funkcionality pro práci s BIM modelem - a to přímo v internetovém prohlížeči.

 

mini banner ecs

 

Software, který nabízíme, je na špičkové úrovni, ale nezapomeňte, že nejsme pouze softwarová firma. Poskytujeme komplexní řešení pro přípravu, realizaci a monitoring staveb.

 

aktualizováno: 2016/7