mini banner ecp

 

Systém euroCALC 3 umožňuje řešit množství, za jaké peníze, ale také rozložení stavby v čase. Začněte vytvářet obchodní a realizační harmonogramy.

 

hmg

 

Obchodní harmonogramy

Vytvoření obchodního harmonogramu v systému euroCALC 3 je otázkou několika minut. Pokud ve fázi získávání zakázky přikládáte také časový harmonogram postupu prací či rozložení finančních prostředků v čase, stačí Vám nabrat položky přímo ze zakázky ve formě jednotlivých událostí, které v rámci harmonogramu podle potřeby přesunete nebo upravíte. Navíc můžete využít předdefinovaných šablon pro různé typy staveb. Vyhovíte přáním svých zákazníků a podpoříte svoji cenovou nabídku graficky přehledně zpracovaným finančním plánem.

 • průvodce pro vytvoření harmonogramu zakázky
 • předdefinované šablony pro rychlejší návrh časového postupu prací
 • libovolné strukturování událostí nezávislé na členění výchozího rozpočtu
 • intuitivní grafické prostředí
 • přehledné tiskové výstupy

Obchodní harmonogramy jsou přínosem pro manažery, obchodní ředitele a rozpočtáře investorských, developerských a stavebních společností.

 

video

 

Realizační harmonogramy

Detailně a pečlivě sestavený výrobní harmonogram je ve fázi realizace stavby klíčovým pracovním nástrojem. Především jej ocení výrobní ředitelé, kteří mohou jednoduše získávat aktuální informace průřezově za všechny realizované zakázky, efektivně plánovat využívání prostředků na více stavbách či mít pod kontrolou plán očekávaných nákladů. Pro projektové manažery a stavbyvedoucí představují výrobní harmonogramy nástroj na operativní řízení stavby. Ve spojení s fakturací umožňuje velmi snadno postupně „odřezávat“ již dokončené činnosti a soustředit se v každém okamžiku výstavby na probíhající práce a plánované události. Dokáže zachytit reálný vývoj zakázky v čase a poskytovat cenné informace pro rozhodovací procesy spojené s nákladovým řízením stavby.

 • rozvržení plánovaných nákladů a výnosů do času
 • provázanost s původním rozpočtem i s čerpáním zakázky
 • limitky nákladů v čase
 • zachycení aktuálního stavu rozpracovanosti na stavbě k určitému datu
 • efektivní práce se zbytkovým rozpočtem

Realizační harmonogramy jsou určené především pro technické, výrobní ředitele a stavbyvedoucí v realizačních odděleních stavebních firem.

 

video

 

Šablona exportu do Excelu

Rychlým a jednoduchým způsobem lze harmonogram exportovat do formátu XLS.

 

Export harmonogramu do XLSVyexportovaný harmonogram je stále živý, pokud změníte datum některé události, vybarví se další buňky podle Vašeho zadání. Výsledný harmonogram můžete snadno vytisknout.

 

Manažerské nástroje

Koncepce systému euroCALC umožňuje poskytovat zajímavé přehledové informace ve formě kontingenčních tabulek a grafů. Nejinak je tomu i v případě harmonogramů. Možnosti jsou široké a příprava většího počtu takových výstupů se bude do budoucna vyvíjet na základě Vašich potřeb.

 • finanční plán
 • rozložení plánovaných nákladů v čase
 • plánovaný počet nasazených pracovních sil

 

Školení

Doporučujeme Vám absolvovat jednodenní vzdělávací kurz euroCALC - Harmonogramy, kde se naučíte efektivně s harmonogramy pracovat, aby pro Vás byly přínosem.

 

Chcete se dozvědět víc?

Modul Harmonogramy je k dispozici ve formě zásuvného modulu (plug-in) ke všem programovým sestavám euroCALC (Basic, Professional, Enterprise).

 

 


 

Kontaktujte nás

obchod@callida.cz | +420 234 710 234