Titul Článek Číslo Formát
Web

Dvacet let spolupráce brodské stavebky s firmou CALLIDA

10/ 2014 WWW
Stavitel Informační systémy jako nástroj spolupráce 02/ 2014 WWW | PDF (0,3 MB)
Stavitel Portálové řešení stavebních poptávek (pokračování) 10/ 2013 WWW | PDF (0,7 MB)
Stavitel Změny v přístupu k poptávkovému řízení 09/ 2013 WWW | PDF (0,9 MB)
Stavitel Nákladový controlling - Další kroky (pokračování) 05/ 2013 WWW | PDF (0,6 MB)
Stavitel Nákladový controlling 04/ 2013 WWW | PDF (0,6 MB)
Stavitel Správa dokumentů a řízené firemní procesy 02/ 2013 WWW | PDF (0,8 MB)
Stavitel Systém pro řízení projektů - nejen ve stavebnictví 01/ 2013 PDF (1,2 MB)
System OnLine Od rozpočtového k informačnímu systému ve stavebnictví 01/ 2012 WWW
Stavitel On-line přístup ke stavebním materiálům 11/ 2011 WWW | PDF (0,9 MB)
Stavitel Systém pro komplexní řízení staveb 10/ 2011 WWW | PDF (0,5 MB)
TZB-info Nové ceníky stavebních materiálů a stavebních prací 05/ 2010 WWW
Konstrukce Rozpočtový systém euroCALC 3 využije investor, jeho dodavatel stavby a technický dozor 05/ 2010 WWW
Stavitel Pro lepší informace o stavebních materiálech 05/ 2010 WWW
Stavitel Rozpočty a kalkulace přes internet 04/ 2010 WWW
TZB info Způsob oceňování vnitrostaveništních přesunů hmot 04/ 2010 WWW
TZB info 15. ročník studentské soutěže v rozpočtování staveb 04/ 2010 WWW
TZB info Nová ekonomická situace a ceny staveb 02/ 2010 WWW
Stavebnictví Projektová řešení systému euroCALC
11/ 2009 WWW | PDF (170 kB)
Střechy, fasády, izolace Oceňovací a informační systém 09/ 2009 WWW | PDF (2 MB)
ASB Speciál Standardy při řešení stavebních zakázek 05/ 2009 PDF (150 kB)
Střechy, fasády, izolace Aktualizace oceňovacích podkladů na cenovou úroveň 2009/I 04/ 2009 JPG (130 kB)
Střechy, fasády, izolace Služba pro rozpočtáře a menší stavební firmy 04/ 2009 JPG (130 kB)
Development News euroCALC 3 - požitek z ověřeného luxusu pro developery 04/ 2009 WWW | PDF (950 kB)
Stavitel Soutěž pro studenty v oceňování staveb 03/ 2009 WWW | PDF (50 kB)
Stavebnictví Rozpočtování dostupné pro každého 03/ 2009 PDF (75 kB)
Stavitel Rozpočtování staveb pomocí outsourcingu 02/ 2009 PDF (65 kB)
Stavitel Moderní softwarová služba 01/ 2009 JPG (70 kB)
Stavební software Informační a oceňovací systém 11/ 2008 PDF (480 kB)
Stavitel Novinky v oceňování stavebních zakázek 11/ 2008 PDF (50 kB)
Stavebnictví euroCALC 3 11/ 2008 PDF (40 kB)
Střechy, fasády, izolace Nový informační a oceňovací systém 11/ 2008 PNG (70 kB)
ERA 21 Oceňovací systém euroCALC 3 11/ 2008 PNG (75 kB)
Stavitel Nový informační a oceňovací systém 10/ 2008 WWW | PDF (270 kB)
Projekt Semináře euroCALC 3 10/ 2008 PNG (30 kB)
Střechy, fasády, izolace Aktualizace sazebníku rozpočtářských prací 10/ 2008 PNG (80 kB)
Stavitel Vzdělávací kurzy 09/ 2008 PNG (85 kB)
Stavitel Vyhodnocení nabídek stavebních prací 08/ 2008 PDF (580 kB)
Stavitel Studentská soutěž v rozpočtování staveb 04/ 2008 PNG (85 kB)
Stavitel Rozhovor s Ing. Danou Čápovou (ČVUT Praha) 04/ 2008 JPG (40 kB)
Střechy, fasády, izolace Seminář se zaměřením na ceny stavebních prací 04/ 2008 PNG (95 kB)
Stavitel Programové řešení kalkulace cen 03/ 2008 PDF (280 kB)
Stavitel Oceňování staveb v praxi 11/ 2007 PDF (80 kB)
Stavitel Nové standardy pro stavební zakázky 10/ 2007 PDF (190 kB)