Termín
Název Info Cena
(bez DPH)
Voln. míst Objednat
míst
27., 28. a 29. 11. Oceňování stavebních prací
13 200 Kč 6

Kurz je součástí Akademie CallidaV kurzu rozpočtování Oceňování stavebních prací účastníci získají znalosti v oblasti jednotlivých typů rozpočtování, kalkulačních vzorců, kalkulace přímých a nepřímých nákladů a mnoho dalšího.

 

Účastníci si tak formou praktických postupů rozšíří své znalosti v problematice rozpočtování staveb, tvorby a sestavování rozpočtů, které mohou okamžitě začít využívat v praxi.

 • Kurzy probíhají vždy od 9:00 do 16:00
 • Umístění učebny a spojení naleznete zde
 • Podrobné informace o školení Oceňování stavebních prací (OSP) si můžete stáhnout ZDE.

Určeno:

Kurzy jsou určené rozpočtářům a kalkulantům, projektantům, investorům, manažerům a pracovníkům státní správy, pro které je znalost cenotvorby stavebních prací  a rozpočtování staveb nezbytná.

Vzdělávací kurz rozpočtování neprobíhá v oceňovacím systému euroCALC, předmětem kurzu jsou obecné principy oceňování.

 

Cena:

Cena třídenního kurzu OSP je 13.200 Kč bez DPH. Cena zahrnuje učební materiály a občerstvení.

 

Osnova kurzu OSP:

 • Dokumentace pro rozpočtování staveb
  • kvalitativní a dodací podmínky
  • všeobecné smluvní podmínky
 • Druhy (typy) oceňování
 • Informační zdroje, databáze
 • Třídění položek rozpočtu
 • Soupis prací a dodávek
 • Zjišťování výměr
 • Kalkulační metody a postupy
 • Pravidlo 80/20
 • Kalkulační vzorec
  • přímé náklady, nepřímé náklady, zisk
  • rozvrhové základny
 • Kalkulace přímých nákladů
  • náklady na hmoty
  • pořizovací náklady
  • mzdové náklady
  • nasazení strojů a drobné mechanizace
  • ostatní přímé náklady
  • subdodávky
 • Kalkulace výrobní režie a zařízení staveniště
 • Správní režie
 • Zisk
 • Fakturace
 • Výsledná kalkulace
 • Cenový management

 

Rezervovat

Přečtěte si zkušenosti absolventů kurzuDotace:

Zažádejte si o dotace na vzdělávání z programu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců"

 • vyhlašují příslušné Úřady práce pro mimopražské firmy (kde Vám sdělí, jaké dokumenty je třeba doložit)
 • kontaktujte Váš příslušný Úřad práce