S vysokými a středními školami stavebními spolupracujeme již od roku 1994, kdy jsme odstartovali první ročník soutěže „Rozpočtujeme s Callidou“. Od této doby využívají tyto spolupracující školy nekomerční verzi našeho systému. Využívají jej při výuce studentů, kteří se tak prakticky připravují na své budoucí povolání.

Současně tak mají možnost zaznamenat nejen nové trendy v rozpočtování, ale rovněž také vývoj oceňovacího systému euroCALC.

Velmi nás těší neustále se zvyšující schopnosti, znalosti a praktické dovednosti rozpočtářů, kteří teprve nedávno ukončili svá studia a fakt, že k tomuto trendu přispíváme svou prací i my. Je pro nás velmi důležité v tomto vztahu pokračovat a naši spolupráci do budoucna i nadále rozvíjet.

 

Spolupráce:

  • Zadávání témat diplomových prací a účast v komisích státních závěrečných zkoušek
  • Pořádání soutěže Rozpočtujeme s Callidou