Video: Sledování zdrojů

Každodenní sledování konkrétních zdrojů (pracovníků, strojů) u zakázek je nyní se systémem euroCALC 3 rutinní záležitostí. Systém nově umožňuje, definovat seznam zdrojů v datové základně, jejich přenesení do konkrétních zakázek a evidenci denní odpracované doby u každého z nich.

Video: Typy verzí rozpočtu

Systém euroCALC 3 nově pracuje s verzemi zakázek podle jejich skutečného životního cyklu - od obchodní verze, přípravy realizace, přes realizaci, výrobní režii až po záruku.

Video: Asistent pro tvorbu rozpočtů

Asistent v systému euroCALC 3 je nadstavba nad oceňovacími podklady, která přináší nový způsob výběru vhodných položek pro ocenění stavebních prací. Tvoří jej bloky vybraných položek uspořádaných do stromu tak, aby co nejlépe odrážely pracovní postup při sestavování rozpočtu.

Video: Pravidlo 80/20 na třídicí kritéria v rozpočtu

Zjistěte rozhodující skupiny položek např. oddílů z pohledu celé zakázky a těmto oddílům věnujte svou pozornost.

Video: Plné popisy položek databáze ÚRS Praha

Systém euroCALC 3 Vám zobrazí přímo u položky prací HSV a PSV kompletní textové údaje z katalogu popisů a odkaz na příslušnou stranu v PDF dokumentu „Úvodní ustanovení katalogů“.