Naším dlouhodobým cílem je zkracování časů při řešení technické pomoci uživatelům v systému euroCALC.

Služba vzdálené pomoci umožňuje připojení uživatele a odborného konzultanta z oddělení péče o zákazníky na zabezpečený server clara.callida.cz, kde se promítá plocha uživatele. Odborný konzultant může buď navigovat uživatele, jak postupovat v jednotlivých krocích nebo je může provádět sám. Uživatel na svém monitoru všechny operace sleduje.

 

Technicky je Vzdálená pomoc software, který uživatel spustí vždy jen tehdy, pokud se s naším konzultantem domluví na zásahu prostřednictvím vzdálené pomoci. Po vyřešení situace se tento software jednoduše vypne.

Jak Vzdálená pomoc funguje, můžeme nejlépe ukázat na příkladu: 

Představte si, že jste v rozpracované zakázce a rozhodnete se upravit přesun hmot, změnit třídění zakázky HTK apod. Nejste si však zcela jisti, jaký je správný postup.

V tomto okamžiku můžete telefonicky kontaktovat konzultanta oddělení péče o zákazníky a vysvětlovat, jakou operaci chcete provést. Při tomto kroku velmi záleží na odborné zdatnosti každého uživatele a na jeho správné definici problému. Tento způsob je ve většině případů úspěšný, je však velice časově a finančně neefektivní.

Výrazně zajímavějším způsobem je umožnit našemu konzultantovi přístup prostřednictvím vzdálené pomoci na počítačovou plochu. Vy „promítáte“ svou obrazovku konzultantovi na server clara.callida.cz a ten Vás telefonicky přesně naviguje, jak danou situaci řešit. Máte dokonce možnost „spojit“ s tímto konzultantem klávesnici a myš. Tím mu celý zásah přenecháte a pouze na monitoru sledujete jeho kroky. Konzultant se tedy nepřipojuje k Vašemu počítači, ale na server, odkud se Vám jednotlivé operace promítají.

Zásah může trvat pouze několik minut a Vaše zakázka nebo její termín odevzdání  je zachráněný.


Službu Vzdálené pomoci si přiobjednejte ke službám, které v současné době využíváte. Cenu služby naleznete v aktuálním ceníku.