4Projects 

Queen Magaret University je prvním univerzitním kampusem za posledních 40 let. Stavební společnost Carillion začala s prací na první skotské univerzitě 21. století v únoru 2004. Projekt s rozpočtem 45 milionů liber se rozkládá na 120.000 metrech čtverečních a byl řízen architektonickou kanceláří Heery.

4Projects 

International Broadcast Centre / Main Press Centre (Olympijské mediální centrum), které bylo k dispozici 24 denně pro rozhlasové vysílání a sloužilo tak celkem 20.000 reportérů, novinářů a fotografů.

4Projects 

Projekt Budování škol pro budoucnost (BŠB) má za úkol obnovit nebo přestavět všechny střední školy v zemi.

4Projects

For Projects může být právem pyšný na to, že byl zvolen pro projekt londýnského olympijského stadionu. Stavba byla projektována nejen pro účely úvodního ceremoniálu, ale také jako atletický stadion pro další sportovní aktivity.

80.000 míst k sezení lze snadno modifikovat na 25.000 sedadel po skončení olympijských her.

4Projects 

NSSD je výkonná agentura Ministerstva spravedlnosti, která sdružuje ředitelství Probační služby a Vězeňské služby, a tím umožňuje efektivní poskytování služeb. Vězeňská a probační služba zajišťuje, aby tresty udělované soudy byly řádně prováděny.  Zároveň systematicky pracuje s pachateli a řeší příčiny jejich protiprávního chování.

4Projects 

London Array je pobřežní větrná farma, která byla projektována jako pomoc Spojenému království Velké Británie pro snižování emisí uhlíku o 80% do roku 2050.

4Projects 

Síla spolupráce obchodních jednotek ve společném podniku: informace, komunikace, procesy, jednoduše.